HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvoter

Når du søker opptak til studier ved HiOA gjennom Samordna opptak vurderes du i en ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål. HiOA har i tillegg egne kvoter ved journalistutdanningen.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine.

Konkurransepoeng består av karakterpoeng (Samordna opptak) og eventuelt tilleggspoeng (Samordna opptak).

Kvote for førstegangsvitnemål

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

  • har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring
  • eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene

50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine (Samordna opptak).

Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det. Er du usikker på om du får førstegangsvitnemål, kan du kontakte skolen din.

Kvoter til journalistutdanningen

Praksiskvote

Ti prosent av studieplassene er reservert for søkere med relevant arbeidspraksis.

For å konkurrere i denne kvoten må du kunne dokumentere minimum et halvt år sammenhengende journalistisk fulltidspraksis. Det er HiOA som godkjenner praksisen. Godkjent praksis gir ekstrapoeng ved opptak, og du får to ekstrapoeng per halvår. Du kan få inntil 12 ekstrapoeng. Du får ingen alderspoeng i denne kvoten.

Minoritetskvote

Inntil fem studieplasser er reservert for søkere med minoritetsbakgrunn. For å konkurrere i denne kvoten må du kunne dokumentere at du eller begge foreldrene dine er født i Afrika, Asia (inkludert Tyrkia) eller Latin-Amerika.

Publisert: Oppdatert: