HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Opptak til bachelorstudier og årsstudier

Slik søker du opptak til bachelorstudier og årsstudier i Samordna opptak.

Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved HiOA via Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:

Søkere med utdanning fra et ikke-nordisk land, søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansevurdering

Her finner du informasjon om opptak på grunnlag av realkompetanse ved HiOA.

Vurdering av utenlandsk utdanning

Dersom du ønsker å søke opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet finner du relevant informasjon om utenlandsk utdanning her. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist til grunnutdanninger via Samordna opptak er 1. mars dersom du har videregående skole fra utenfor Norden. Dersom du trenger forhåndsvurdering av din utdannelse ber vi deg lese Samordna opptaks side om utenlandsk utdanning. Du trenger ikke forhåndsvurdering for å søke. Du vil få vurdert utdanningen din i opptaket.

Overflytting fra en annen høgskole

Søknad om overflytting til HiOA fra en annen utdanningsinstitusjon behandles av det respektive fakultet. Det er ikke mulig å søke om overflytting før 1. studieår er fullført.

Forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om opptak til høyere utdanning (Lovdata)

Publisert: Oppdatert: