HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Opptak til bachelorstudier og årsstudier


Høgskolen i Oslo og Akershus ble 12. januar 2018 universitet og heter nå OsloMet – storbyuniversitetet. Hvis du skal søke studieplass hos oss via Samordna opptak, finner du studiene våre under Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).

Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:

Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansevurdering

Her finner du informasjon om opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus).

Vurdering av utenlandsk utdanning

Dersom du ønsker å søke opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) og har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet finner du relevant informasjon om utenlandsk utdanning her. Søknadsfrist til grunnutdanninger via Samordna opptak er 15. april også dersom du har videregående skole fra utenfor Norden. Dersom du trenger forhåndsvurdering av din utdannelse ber vi deg lese Samordna opptaks side om utenlandsk utdanning. Du trenger ikke forhåndsvurdering for å søke. Du vil få vurdert utdanningen din i opptaket.

Overflytting fra en annen høgskole

Søknad om overflytting til OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) fra en annen utdanningsinstitusjon behandles av det respektive fakultet. Det er ikke mulig å søke om overflytting før minst 1. studieår er fullført.

Forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om opptak til høyere utdanning (Lovdata)

Publisert: Oppdatert: