HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Opptak til kompletterende utdanninger

HiOA tilbyr kompletterende utdanning for flyktninger med fullført utdanning som lærer, sykepleier eller ingeniør.

Kompletterende utdanninger for flyktninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Kompletterende sykepleierutdanning for sykepleiere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men som ikke har godkjent autorisasjon i Norge.

Kompletterende lærerutdanning for lærere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men ikke har godkjent lærerkvalifikasjon i Norge.

Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning  for personer som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS.

Utdanningene tilbys primært til flyktninger. For studieåret 2017/18 er det også åpent for personer uten fluktbakgrunn med utdanning utenfor EU/EØS.

Hva er kravene for å begynne på kompletterende utdanning

1. Fullført høyere utdanning

Du må ha en utdanning som sykepleier eller lærer som tilsvarer minst to års høyere utdanning i Norge, eller utdanning innenfor ingeniør- eller teknologiske fag som tilsvarer minst 3 års høyere utdanning i Norge.

Er du utdannet sykepleier må du først søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier i Norge. Helsedirektoratet vurderer om du kan ta kompletterende sykepleierutdanning. Vedtaket fra Helsedirektoratet må være datert etter 1. juni 2015.

Er du utdannet lærer må du først søke Utdanningsdirektoratet om godkjenning som lærer i Norge. Utdanningsdirektoratet vurderer om du kan ta kompletterende lærerutdanning. For å søke godkjenning som lærer må du først søke om en generell godkjenning av høyere utdanning fra NOKUT.

Er du utdannet ingeniør trenger du ikke søke om autorisasjon eller godkjenning før du søker opptak, men vi anbefaler uansett at du søker om en generell godkjenning fra NOKUT.

2. Kunnskaper i norsk

For å kvalifisere til studiet må du ha bestått en test eller prøve i norsk.

Skal du søke kompletterende sykepleierutdanning kan du dekke kravet med én av følgende tester:

Skal du søke kompletterende lærerutdanning eller kompletterende ingeniørutdanning kan du dekke kravet med én av følgende tester:

 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med minimum resultatet B1 på alle fire delprøver
 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng
 • Eksamen fra minst trinn 2 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Norskprøve 3 for voksne innvandrere

  3. Kunnskaper i engelsk

For å kvalifisere til studiet må du ha bestått en test eller prøve i engelsk. Du må ha én av følgende prøver:

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den internettbaserte testen. Institusjonskoden er 6531.
 • IELTS (International English Language Testing Service), academic test med 5,0 eller bedre
 • Cambridge ESOL Examinations:
   - First Certificate in English
   - Certificate in Advanced English
   - Certificate of Proficiency in English
 • Pearson PTE Academic test med en overall score på minst 51
 • The European language certificate - telc:
   - telc English B2
   - telc English B2-C1 University
   - alle telc certificates på C1-nivå
 • Er du utdannet engelsklærer trenger du ikke en egen engelsk-test.

  Hvordan søker du opptak

For å søke må du bruke Søknadsweb. Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kode, ID-porten. På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Søknadsfristen finner du på studiets nettside.

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Følgende dokumenter må du laste opp:

 • Vitnemål eller diplom for utdanningen din
 • Avslagsbrev fra Helsedirektoratet (hvis du er sykepleier)
 • Avslagsbrev fra Utdanningsdirektoratet (hvis du er lærer)
 • Test i norsk
 • Test i engelsk

Følgende dokumenter må du laste opp hvis du har det:

 • Generell godkjenning fra NOKUT
 • Brev fra UDI med vedtak om oppholdstillatelse, der det fremkommer at du har status som flyktning
 • Dokumentasjon på videregående utdanning

  Ikke alle dokumenter godkjennes i Norge

Utdanningsdokumenter fra Afghanistan, Congo DRC, Irak, Liberia, Libya, Yemen, Sierra Leone og Somalia godkjennes ikke alltid i Norge. NOKUT har en egen vurderingsordning for personer med utdanning fra disse landene som kalles UVD-ordningen.

UVD-ordningen kan også være aktuell for personer som har mangelfulle dokumenter eller mangler alle sine dokumenter.

Ta kontakt med NOKUT hvis dette gjelder deg.

  Hvem får tilbud om plass

Du må dekke alle opptakskravene for å kunne få tilbud om studieplass.

Hvis det er flere søkere enn det plasser på studiet vil de som har status som flyktning først få tilbud om plass. Deretter vil søkere rangeres på grunnlag av karaktergjennomsnitt.

Kristin Straume Vivoll Publisert: Oppdatert:

Kontakt oss

E-post: opptak@oslomet.no

Telefon: 67 23 50 50
Mandager, onsdager og fredager kl. 12.00-14.00.