HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Opptak til masterstudier, masteremner og videreutdanninger

Slik søker du opptak til masterstudier, masteremner og videreutdanninger.

Oversikt

 1. Slik søker du
 2. Når er søknadsfristen?
 3. Når får du svar på søknaden?
 4. Opptakskrav
 5. Poengberegning og rangeringsregler
 6. Last opp dokumentasjon
 7. Ledige studieplasser

Slik søker du

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Det er felles opptak til våre masterstudier og videreutdanninger og du kan søke inntil fire søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Husk å sjekke at du dekker opptakskravene før du søker.

Når er søknadsfristen?

1. mars: Tidlig opptak og ordinær frist for enkelte studietilbud. Søknadsweb åpner 1. januar.

15. april: Ordinær søknadsfrist. Søknadsweb åpner 1. januar.

1. september: Søknadsfrist for studietilbud som starter i januar. Søknadsweb åpner 1. juni.

Når får du svar på søknaden?

15. mai: Tidligopptak og hovedopptak for studietilbud med 1. mars-frist.

10. juli: Hoved- og suppleringsopptak.

15. oktober: Hovedopptak for studietilbud med oppstart i januar.

Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

Opptakskrav

Opptakskrav til de ulike studiene er beskrevet under hver enkelt studietilbud.

I tillegg til de studiespesifikke kravene må du ha generell studiekompetanse inkludert dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk. Hvis du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb (se «Min profil») trenger du ikke å dokumentere dette.

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det et krav at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Vi regner om et vektet karaktergjennomsnitt til en skala fra 2 til 10, og du må minimum ha gjennomsnittet 5.00.

Opptaket til masterstudier reguleres av Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus . (Ny forskrift kommer i januar 2019.)

Poengberegning og rangeringsregler

Til studier der det er konkurranse om plassene poengberegnes søknadene og søkere med flest poeng får først tilbud om plass. Se nærmere informasjon om hvordan søknadene poengberegnes.

Poenggrensene for siste opptak finner du på hvert enkelt studiums nettside (er under revidering). Poenggrensen angir den med lavest poengsum som fikk tilbud om plass og er en indikasjon på hvor vanskelig det er å få plass på et studie.

Last opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon på Søknadsweb. Der er det en meny øverst på siden, enten i tekstform der det står "Mine dokumenter" blant flere valg, eller i form av tre vannrette streker du kan klikke på for å få opp menyen. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Har du utdanning fra utlandet? Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå. For noen land har vi spesifikke dokumentasjonskrav.

Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis:

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under «Min profil» i Søknadsweb.

Høyere utdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved OsloMet (tidl. HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

Utdanning tatt ved andre høyskoler og universiteter i Norge kan du under «Min profil» i Søknadsweb be om å få oversendt til HiOA gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes. Resultatene vil bli synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene. 

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde

 • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der
 • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel
 • beskrivelse av arbeidet du har utført
 • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver/leder

Yrkespraksis som selvstendig næringsdrivende dokumenteres med attest fra regnskapsfører, attest fra Brønnøysundregisteret og egenerklæring. Attest og egenerklæring må beskrive omfang på stilling samt innholdet i stillingen og bedriften så godt som mulig. Hvis du ikke har benyttet regnskapsfører kan du laste opp attester fra partnere, eventuelt fra større kunder. Du kan også laste opp selvangivelse fra Skatteetaten.

Hvis du må dokumentere yrkespraksis må du også laste opp utfylt og signert vedleggsskjema (Word- og PDF-dokument).

Annen dokumentasjon

Opptak til noen studieprogram har tilleggskrav som må dokumenteres, for eksempel

 • opptaksprøve
 • arbeidstilknytning
 • motivasjonstekst
 • idéskisse

Vi sjekker med Statens autorisasjonskontor for studieprogram der det er krav om spesifikk helseautorisasjon.

Avslutter du utdanning etter søknadsfristen?

Last opp foreløpig karakterutskrift når du søker. Endelig vitnemål må lastes opp innen 1. juli. Hvis du avslutter din bachelorgrad ved OsloMet eller åpner for resultatutveksling trenger du ikke laste opp karakterutskrift eller endelig vitnemål.

Dokumentasjonskontroll

OsloMet kan be om å få se originaldokumentasjonen din for kontroll både før og etter opptak. Studenter er forpliktet til å fremvise originaldokumentasjon ved forespørsel.

OsloMet kan kontakte andre institusjoner og arbeidsgivere for å få bekreftet at dokumentene er ekte.

Ledige studieplasser

Studietilbud med ledige studieplasser legges ut for søking 1. august (studietilbud med søknadsfrist 1. mars / 15. april) og etter 15. oktober (studietilbud med søknadsfrist 1. september).

Publisert: Oppdatert: