meny
søk
English

Opptak til masterstudier, masteremner og videreutdanninger

Slik søker du opptak til masterstudier, masteremner og videreutdanninger.

Bruk Søknadsweb

For å søke må du bruke Søknadsweb. Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kode, ID-porten eller pålogging via Feide. På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Det er felles opptak til våre masterstudier og videreutdanninger og du kan søke inntil fire søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Det er også mulig å søke (løpende) opptak til noen enkeltemner - se studieprogrammets nettside for mer informasjon. Husk å sjekke at du dekker opptakskravene før du søker.

Viktige datoer

Ledige studieplasser

Studietilbud med ledige studieplasser kan søkes etter søknadsfristen. Her finner du informasjon om hvilke studietilbud på master og videreutdanninger som har ledige studieplasser.

Last opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt. Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis:

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Hvis du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb (se «Min profil») trenger du ikke å dokumentere videregående skole. Hvis ditt vitnemål med generell studiekompetanse er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase trenger du heller ikke å dokumentere videregående skole. Du kan sjekke om du har elektronisk vitnemål på Samordna opptak.

Høyere utdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

Utdanning tatt ved andre høyskoler og universiteter i Norge kan du under «Min profil» i Søknadsweb be om å få oversendt til HiOA gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes. Resultatene vil bli synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene. 

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde

  • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der
  • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel
  • beskrivelse av arbeidet du har utført
  • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver/leder

Hvis du må dokumentere yrkespraksis må du også laste opp utfylt og signert vedleggsskjema (Word- og PDF-dokument). Utfylt vedleggsskjema er også en forutsetning for å få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Annen dokumentasjon

Opptak til noen studieprogram har tilleggskrav som må dokumenteres, for eksempel

  • opptaksprøve
  • arbeidstilknytning
  • motivasjonstekst
  • idéskisse

Vi sjekker med Statens autorisasjonskontor for studieprogram der det er krav om spesifikk helseautorisasjon.

Avslutter du utdanning etter søknadsfristen?

Last opp foreløpig karakterutskrift når du søker. Endelig vitnemål må lastes opp innen 1. juli. Hvis du avslutter din bachelorgrad ved HiOA eller åpner for resultatutveksling trenger du ikke laste opp karakterutskrift eller endelig vitnemål.

Dokumentasjonskontroll

HiOA kan be om å få se originaldokumentasjonen din for kontroll både før og etter opptak. Studenter er forpliktet til å fremvise originaldokumentasjon ved forespørsel.

HiOA kan kontakte andre institusjoner og arbeidsgivere for å få bekreftet at dokumentene er ekte.

Opptakskrav - master

Opptakskrav til de ulike masterstudiene er beskrevet under hver enkelt studietilbud. Ved opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus er det et minstekrav at det vektede gjennomsnittet for de karakterer/eksamener som inngår i hele opptaksgrunnlaget er C eller bedre. Ved omregning av bokstavkarakterer må det vektede gjennomsnittet minst tilsvare 5,00 eller bedre. NB! Mange enkeltemner på master har ikke et slikt karakterkrav.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Opptaket til masterstudier reguleres av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Lovdata.no).

Opptakskrav - videreutdanninger

Opptakskrav til videreutdanninger er beskrevet under hvert enkelt studietilbud. Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Opptaket reguleres av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Lovdata.no).

For studietilbud med krav om generell studiekompetanse rangeres søkere etter ordinære poengregler for opptak til grunnutdanninger.

Publisert: Oppdatert: