HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Her kan du søke opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Oversikt

 1. Slik søker du
 2. Når er søknadsfristen?
 3. Når får du svar på søknaden?
 4. Opptakskrav
 5. Poengberegning og rangeringsregler
 6. Last opp dokumentasjon
 7. Ledige studieplasser

Slik søker du

For å søke må du registrere søknad. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Når er søknadsfristen?

1. mars: Tidlig opptak og ordinær frist for PPU for yrkesfag.

15. april: Ordinær søknadsfrist for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon.

Søknadsweb åpner 1. januar.

Når får du svar på søknaden?

18. mai: Tidligopptak og hovedopptak for studietilbud med 1. mars-frist.

10. juli: Hoved- og suppleringsopptak.

Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

Opptakskrav

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i design, kunst og håndverk er treårig høyere utdanning innen visuelle kunstfag og/eller designfag. To av de tre årene må bygge på hverandre.

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon er treårig drama- og/eller teaterfaglig utdanning fra universitet/høgskole. To av de tre årene må bygge på hverandre.

Opptakskrav til PPU med yrkesdidaktikk er enten (1) relevant* profesjonsrettet bachelor- eller masterutdanning og minst to års relevant* yrkespraksis, eller (2) fullført fagopplæring (fag-/svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning på nivå med videregående opplæring), generell studiekompetanse/realkompetanse, to års relevant* yrkesteoretisk utdanning fra fagskole/høgskole/universitet eller tilsvarende, og minst fire års relevant* yrkespraksis etter fagopplæring. 

*Yrkespraksis og utdanning må være relevant til fagbrev/yrkeskompetanse i det aktuelle utdanningsprogrammet i videregående skole. Yrkespraksis som lærer dekker ikke kravet.
Fra 2016 er medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole og tilbys ikke som yrkesdidaktikk. Søkere med bakgrunn relevant til mediegrafiker, fotograf og mediedesign kan søke PPU med yrkesdidaktikk i design og håndverk/medieproduksjon.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Poengberegning og rangeringsregler

Til studier der det er konkurranse om plassene poengberegnes søknadene og søkere med flest poeng får først tilbud om plass. Se nærmere informasjon om hvordan søknadene poengberegnes.

Last opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon på Søknadsweb. Der er det en meny øverst på siden, enten i tekstform der det står "Mine dokumenter" blant flere valg, eller i form av tre vannrette streker du kan klikke på for å få opp menyen.

Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt. Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis:

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis og eventuelt fagbrev. Hvis ditt vitnemål er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste opp kopi i søknaden.

Annen utdanning

Fagskoleutdanning og høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.
Utdanning tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere.
Utdanning tatt ved andre høyskoler og universiteter i Norge kan du under «Min profil» i Søknadsweb be om å få oversendt til HiOA gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes. Resultatene vil bli synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene.

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde

 • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der
 • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel
 • beskrivelse av arbeidet du har utført
 • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder
 • arbeid som selvstendig næringsdrivende kan for eksempel dokumenteres av regnskapsfører. I tillegg må du dokumentere firmaattest fra Brønnøysundregisteret

Yrkespraksis som selvstendig næringsdrivende dokumenteres med attest fra regnskapsfører, attest fra Brønnøysundregisteret og egenerklæring. Attest og egenerklæring må beskrive omfang på stilling samt innholdet i stillingen og bedriften så godt som mulig. Hvis du ikke har benyttet regnskapsfører kan du laste opp attester fra partnere, eventuelt fra større kunder. Du kan også laste opp selvangivelse fra Skatteetaten.

Hvis du må dokumentere yrkespraksis bør du også laste opp utfylt og signert vedleggsskjema (PDF).

Annen dokumentasjon

Opptak til PPU med fagdidaktikk ved HiOA krever motivasjonsbrev. Se mer om innhold på studienes nettsider.  Opptak til PPU med yrkesdidaktikk krever ikke motivasjonsbrev.

Vi sjekker med Statens autorisasjonskontor for studieprogram der det er krav om spesifikk helseautorisasjon.

Avslutter du utdanning etter søknadsfristen?

Last opp foreløpig karakterutskrift når du søker. Endelig vitnemål må lastes opp innen 1. juli. Hvis du avslutter din bachelorgrad ved HiOA eller åpner for resultatutveksling trenger du ikke laste opp karakterutskrift eller endelig vitnemål.

Ledige studieplasser

Studietilbud med ledige studieplasser legges ut for søking 1. august.

Publisert: Oppdatert: