meny
søk
English

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Det vanligste opptaksgrunnlaget til høyere utdanning er generell studiekompetanse, som kan oppnås ved:

  1. Fullført og bestått treårig videregående opplæring. Studiekompetansefagene må dekkes innenfor det treårige løpet, eller tas i tillegg, eller:
  2. Fagopplæring med fagbrev / svennebrev. Studiekompetansefagene må være dekket, eller:
  3. Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har fem års fulltids arbeidserfaring eller fem års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Studiekompetansefagene må være dekket. Dette kalles 23/5-regelen.

For mer informasjon om generell studiekompetanse, les om opptakskrav på sidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning.

Spesielle opptakskrav

Ved enkelte studier er det spesielle opptakskrav, som kommer i tillegg til generell studiekompetanse – se under omtalen av hvert enkelt studium. Fullstendig oversikt over spesielle opptakskrav finner du i informasjonen fra Samordna opptak.

Publisert: Oppdatert: