meny
søk
English

Overflytting til HiOA fra annen utdanningsinstitusjon

Informasjon om hvordan du søker overflytting til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studenter som har bestått første år i flerårige studier ved en annen institusjon kan, etter søknad, få innvilget overflytting til Høgskolen i Oslo og Akershus. Overflytting innvilges kun for hele studieår. Innvilgede søknader om overflytting har virkning fra studieårets begynnelse. Søknader om overflytting behandles på fakultet, med egne søknadsfrister (se egen boks).  

Søker må være kvalifisert for å begynne i det studieåret som det søkes overflytting til. 

Retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert: Oppdatert: