HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagspesifikke krav til realkompetanse

Krav til realkompetanse for studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus med opptak via Samordna opptak.

Innholdsoversikt

Estetiske fag

Drama og teaterkommunikasjon

Studiepresentasjon til drama og teaterkommunikasjon.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis der hovedvekt er lagt på dramafaglige aktiviteter eller tilsvarende.

Design og kommunikasjon i digitale medier

Studiepresentasjon til design og kommunikasjon i digitale medier.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis der hovedvekt er lagt på formgiving, kunst og håndverk, webdesign, grafisk design eller tilsvarende.

Kunst og design - studieretning kunst og formidling

Studiepresentasjon til kunst og design - studieretning kunst og design.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis der hovedvekt er lagt på formgiving, kunst og håndverk eller tilsvarende.

Kunst og design - studieretning mote og produksjon

Studiepresentasjon til kunst og design - studieretning mote og produksjon.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis der hovedvekt er lagt på formgiving, kunst og håndverk eller tilsvarende.

Produktdesign

Studiepresentasjon til produktdesign.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis der hovedvekt er lagt på formgiving, kunst og håndverk eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Til produktdesign må opptaksprøven være godkjent - etter regler fastsatt av høgskolen.

Flerkulturelle og internasjonale studier

Utviklingsstudier

Studiepresentasjon til utviklingsstudier.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen områder der søker er i kontakt med flyktninger/innvandrere med morsmål fra land utenfor Norden.

Helse- og sosialfag

Bioingeniør og farmasi

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter.

Tilleggskrav

Til bioingeniør og farmasi kreves matematikk R1 eller (S1+S2) og enten biologi 1 eller fysikk 1 eller kjemi 1.

Ortopediingeniør

Studiepresentasjon til ortopediingeniør.

Krav til praksis mv.

Samme krav som for bioingeniør.

Tilleggskrav

Til   ortopediingeniør kreves matematikk (R1+R2) og fysikk 1.

Radiografi 

Studiepresentasjon til radiografi.

Krav til praksis mv.

Samme krav som for bioingeniør.

Tilleggskrav

Til radiografi kreves kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Tannteknikk

Studiepresentasjon til tannteknikk.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innenfor form- og designproduksjon, håndverksfag, finmekanikk eller lignende. Eller innen helse- eller sosialsektor eller tilsvarende, der du har arbeidet med pasienter, elever eller klienter.

Tilleggskrav

Enten naturfag (140 årstimer) eller matematikk (224 årstimer) på nivå med kravet til generell studiekompetanse.

Ergoterapi, fysioterapi og fysioterapi - mensendieck

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innenfor helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter. Omsorg for egne barn kan godkjennes i inntil ett år.

Prehospitalt arbeid - paramedic

Studiepresentasjon for prehospitalt arbeid - paramedic.

Krav til praksis mv.

Samme krav som for ergoterapi og fysioterapi.

Tilleggskrav

Til prehospitalt arbeid - paramedic kreves kunnskaper i norsk, matematikk og engelsk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende. I tillegg kreves det førerkort klasse B (personbil) og  bestått fysisk opptaksprøve.

Sykepleie

Krav til praksis mv.

Samme krav som for ergoterapi og fysioterapi.

Tilleggskrav

Til   sykepleie kreves kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Vernepleie

Studiepresentasjon for vernepleie.

Krav til praksis mv.

Samme krav som for ergoterapi og fysioterapi.

Tilleggskrav

Til vernepleie kreves kunnskaper i matematikk på nivå med tre uketimer (84 årstimer) yrkesrettet matematikk eller tilsvarende.

Barnevern og sosialt arbeid (sosionom)

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-eller sosialsektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter.

Tilleggskrav

Til barnevern heltid må søker ha arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre – bortsett fra når praksis er fra sosialsektoren.

Til barnevern deltid må det spesielle opptakskravet være oppfylt – se under omtalen av barnevernstudiet.

Samfunnsernæring

Studiepresentasjon for samfunnsernæring.

Krav til praksis mv.

Minimum  fem års fulltids yrkespraksis  innenfor helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter.

Eller  yrkespraksis innen arbeidsområder, der søker har arbeidet med mat/ernæring eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Det kreves kunnskaper i engelsk, matematikk og naturfag på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Journalistikk og bibliotekfag

Arkivvitenskap

Studiepresentasjon for arkivvitenskap.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen arkiv, bibliotek, media, museum, kommunikasjon eller erfaring fra informasjonsvirksomhet eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Det kreves kunnskaper i matematikk på nivå med tre uketimer (84 årstimer) yrkesrettet matematikk eller tilsvarende.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Studiepresentasjon bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen media, bibliotek, arkiv, museum, kommunikasjon eller erfaring fra informasjonsvirksomhet eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Det kreves kunnskaper i matematikk på nivå med tre uketimer (84 årstimer) yrkesrettet matematikk eller tilsvarende.

Fotojournalistikk og journalistikk

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen media, kommunikasjon, informasjonsarbeid, journalistikk eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Til fotojournalistikk må opptaksprøven være godkjent – etter regler fastsatt av høgskolen.

Medier og kommunikasjon

Studiepresentasjon for medier og kommunikasjon.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen media, kommunikasjon, erfaring fra informasjonsarbeid, journalistikk eller tilsvarende.

Lærerutdanning

Barnehagelærer, kroppsøving og idrett og lærerutdanning for tospråklige lærere

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende, der søker har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre. Omsorg for egne barn kan godkjennes i inntil ett år.

Tilleggskrav

Til barnehagelærer deltid må det spesielle opptakskravet være oppfylt - se under omtalen av barnehagelærerstudiet.

Til lærerutdanning for tospråklige lærere   må det spesielle opptakskravet være oppfylt se under omtalen av tospråklig lærerutdanning.

Yrkesfaglærerutdanning

Studiepresentasjon for yrkesfaglærerutdanning.

Krav til praksis mv.

Søker må dokumentere relevant fag-/svennebrev/offentlig godkjent sertifisering og minimum to års relevant praksis i faget.

Trafikklærerutdanning

Studiepresentasjon for trafikklærerutdanning.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis som yrkessjåfør eller tilsvarende eller i biltekniske fagområder eller tilsvarende eller i helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor, der søker har arbeidet med pasienter, elever eller klienter.

Tilleggskrav

Førerkort klasse B sammenhengende de siste tre årene.  

Læringspsykologi

Studiepresentasjon for læringspsykologi.

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter. Omsorg for egne barn kan godkjennes i inntil ett år.

Tilleggskrav

Det kreves kunnskaper i matematikk på nivå med tre uketimer (84 årstimer) yrkesrettet matematikk eller tilsvarende. I tillegg kreves kunnskaper i engelsk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Tegnspråk og tolking

Gjelder følgende studier:

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende - der søker har arbeidet med døve/tunghørte pasienter, elever eller klienter. Dokumentert erfaring med døve/tunghørte i nær familie teller som yrkespraksis.

Teknologi

Anvendt informasjonsteknologi og informasjonsteknologi

Krav til praksis mv.

Minimum 5 års fulltids yrkespraksis innen
tekniske fagområder eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Til anvendt datateknologi kreves kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Til   informasjonsteknologi kreves kunnskaper i matematikk R1 eller (S1+S2) eller tilsvarende.

Ingeniørutdanning

Fagområdeside for ingeniørutdanning (3-årig)

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis i tekniske fagområder eller tilsvarende.

Tilleggskrav

Det kreves matematikk (R1+R2) og fysikk 1 eller tilsvarende.

Økonomi og administrasjon

Gjelder følgende studier:

Krav til praksis mv.

Minimum fem års fulltids yrkespraksis i saksbehandling/administrasjon fra offentlig eller privat virksomhet eller organisasjonsarbeid.

Tilleggskrav

Det kreves kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Publisert: Oppdatert: