HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Reservasjon av studieplass

Du kan få reservert studieplassen din på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Reservasjon av studieplass neste år:

Hvis du har fått tildelt studieplass i årets opptak, men likevel ikke har mulighet til å starte på angitt tidspunkt, kan du søke om få reservert studieplass til neste opptak. Dette vil i de fleste tilfeller si til året etter, men kan variere fra studium til studium. Godkjente grunner til vil være innkalling til plikttjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Reservasjon av studieplass gjelder kun for det studiet du på søknadstidspunktet har akseptert tilbud om. Dersom du på et senere tidspunkt får tilbud om en annen studieplass, må du gi beskjed om endringen og avklare med Opptakskontoret om du trenger å sende ny søknad for den nye studieplassen.

Du søker ved å sende oss søknadsskjema sammen med dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen, for eksempel tjenesteinnkalling eller legeattest.

Søknaden må sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbud om studieplass eller senest innen studiestart. Av personvernhensyn skal søknad med dokumentasjon sendes inn per post - postadressen finner du i søknadsskjemaet. Spørsmål om ordningen og saksgangen kan stilles til opptak@oslomet.no .

Dersom saksbehandler trenger mer informasjon om årsaksgrunnlaget for din søknad, vil dette etterspørres per e-post. Søknaden besvares også per e-post.

NB: Husk at du må takke ja til studieplassen du har fått tilbud om innen svarfristen, uavhengig av om du samtidig planlegger å søke om reservasjon.

Reservert studieplass fra i fjor:

Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få denne studieplassen dersom:

  • studiet fremdeles eksisterer i samme format som tidligere
  • du søker innen søknadsfristen
  • du laster opp brevet du fikk med lovnad om reservert studieplass
  • du aksepterer den tilbudte studieplassen innen fristen
  • studiet settes i gang

Hvis du vil benytte deg av den reserverte studieplassen er det tilstrekkelig at du laster opp en kopi av brevet du fikk om reservert studieplass. Du trenger ikke dokumentere skolegang og praksis på nytt.

Du kan søke andre studier selv om du har fått reservert en studieplass. Hvis du ønsker å søke andre studier må du prioritere disse framfor studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du følge vanlig prosedyre og laste opp den dokumentasjonen som er nødvendig. Hvis du får tilbud på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen.

Publisert: Oppdatert: