HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Student i gruppediskusjon

Kurs for ph.d.-veiledere

Senter for profesjonsstudier (SPS) tilbyr kurs for deg som veileder eller skal veilede doktorgradskandidater.

Kurset handler om ph.d.-veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat. Vi tar også opp innholdet i avhandlingen, blant annet spesifikke krav til artikkelavhandlinger og kapper. Kursopplegget innebærer forarbeid, aktiv deltakelse og erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne.

Ph.d.-opplæringen er organisert ulikt på de ulike ph.d.-programmene på HiOA, og kravene til avhandlingen varierer mellom fagene. Dette har konsekvenser for hva det innebærer å være veileder og kandidat, og for forholdet mellom kandidat og veileder. Samtidig vil ph.d.-veiledere ha mange felles utfordringer i prosessen. Formålet med dette kurset er å tematisere veilederes erfaringer og utfordringer med ph.d.-veiledning, og å bidra til økt utbytte av veiledningen for både kandidat og veileder.

Kursdager

Onsdag 21. mars og torsdag 22. mars 2018. Samlingen foregår på Soria Moria Hotell, Oslo.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Onsdag 13. desember 2017.

Opptak skjer i samråd med fakultetene ved HiOA. Søkere tar kontakt med sin lokale administrative enhet som melder inn aktuelle deltagere direkte til Senter for profesjonsstudier.

Opptakskrav

Kurset er for aktive ph.d.-veiledere ved HiOA. De respektive fakultetene vurderer hvilke ansatte de melder inn som deltaker. De beregnes 5 deltakere fra hver enhet.

Studieinformasjon

Fakta

Kurs for ph.d.-veiledere Vår 2018 Ingen To arbeidsdager Soria Moria norsk 25-30 plasser Ingen kostnader

Kontakt

Kursansvarlige: Silje Bringsrud Fekjær, Anton Havnes og Sølvi Mausethagen, SPS, i tillegg til eksterne og interne bidragsytere.

Administrativ: Karima Bitta

Publisert: Oppdatert: