HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Student i gruppediskusjon

Kurs for ph.d.-veiledere

Senter for profesjonsstudier (SPS) tilbyr kurs for deg som veileder eller skal veilede doktorgradskandidater.

Kurset handler om ph.d.-veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat. Vi tar også opp innholdet i avhandlingen, blant annet spesifikke krav til artikkelavhandlinger og kapper. Kursopplegget innebærer forarbeid, aktiv deltakelse og erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne.

Ph.d.-opplæringen er organisert ulikt på de ulike ph.d.-programmene på OsloMet, og kravene til avhandlingen varierer mellom fagene. Dette har konsekvenser for hva det innebærer å være veileder og kandidat, og for forholdet mellom kandidat og veileder. Samtidig vil ph.d.-veiledere ha mange felles utfordringer i prosessen. Formålet med dette kurset er å tematisere veilederes erfaringer og utfordringer med ph.d.-veiledning, og å bidra til økt utbytte av veiledningen for både kandidat og veileder.

Kursdager

Mandag 15. og tirsdag 16. oktober 2018. Samlingen foregår på Voksenåsen Hotell, Oslo.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Mandag 10/9-2018

Du søker opptak ved å fylle søknadskjema/nettskjema som du finner ved å klikke på den oransje knappen. Opptaket og rangering av søkere skjer i samråd med fakultetene/enhetene ved OsloMet.

Opptakskrav

Kurset er for aktive ph.d.-veiledere ved OsloMet. De beregnes 5 deltakere fra hver enhet/fakultet.

Studieinformasjon

Fakta

Kurs for ph.d.-veiledere Høst 2018 Ingen To arbeidsdager Voksenåsen norsk 25-30 plasser Ingen kostnader, men MERK at deltakere som er påmeldt, men ikke møter eller melder seg av mindre enn 3 uker før kurset, vil bli fakturert for kurspakken på Voksenåsen hotell (hotellopphold inkl. måltider).

Kontakt

Kursansvarlige: Silje Bringsrud Fekjær, Anton Havnes og Sølvi Mausethagen, SPS, i tillegg til eksterne og interne bidragsytere.

Administrativ:  Michgona Artykova

Publisert: Oppdatert: