HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kulturledelse

Profesjonsstudier

Ph.d.-programmet i profesjonsstudier er tverrfaglig og rekrutterer stipendiater med ulik faglig bakgrunn. Som stipendiat kvalifiserer du deg for forskning og utredning på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse.

Om doktorgradsprogrammet

Profesjonsstudier er et flerfaglig forskningsfelt. Det kjennetegnes ved teori- og metodemangfold og ved sin sammenlignende karakter. Programmet legger vekt på både generelle og særegne trekk ved profesjoner og profesjonenes yrkesutøvelse.

Programmet drives av Senter for profesjonsstudier (SPS), ble etablert i 2005 og er dermed høgskolens eldste doktorgradsprogram. Siden oppstarten har  28 disputert ved programmet. Programmet har for tiden ca. 32 stipendiater, se oversikt over pågående ph.d.-prosjekter. De fleste stipendiatene er ansatt ved senteret, mens noen har finansiering fra arbeidsgiver eller andre eksterne kilder.

Les mer om mulige tema for doktorgradsprosjekter.

Tilbud til stipendiater ved programmet:

  • Et attraktivt og godt læringsmiljø for stipendiater
  • Deltakelse i forskningsgrupper
  • Tett oppfølging
  • Faglig dyktige veiledere

Søknad og opptak

Opptakskrav

For å bli tatt opp til ph.d.-programmet i profesjonsstudier kreves det at søker har fullført 2-årig masterutdanning (120 studiepoeng), hovedfag eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Ph.d. i profesjonsstudier Høst 180 3 år, heltid Pilestredet Norsk Ingen semester- eller studieavgift

Kontakt

Faglige spørsmål: Silje Bringsrud Fekjær
Spørsmål om opptak og gjennomføring: Karima Bitta

Publisert: Oppdatert: