HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kulturledelse

Profesjonsstudier

Ph.d.-programmet i profesjonsstudier er tverrfaglig og rekrutterer stipendiater med ulik faglig bakgrunn. Som stipendiat kvalifiserer du deg for forskning og utredning på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse.

Om doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier

Profesjonsstudier er et flerfaglig forskningsfelt. Det kjennetegnes ved teori- og metodemangfold og ved sin sammenlignende karakter. Programmet legger vekt på både generelle og særegne trekk ved profesjoner og profesjonenes yrkesutøvelse.

  • Et attraktivt og godt læringsmiljø for stipendiater
  • Deltakelse i forskningsgrupper
  • Tett oppfølging
  • Faglig dyktige veiledere

Oversikt over pågående ph.d.-prosjekter.

Les mer om mulige tema for doktorgradsprosjekter.

Oversikt over de som har disputert ved programmet

Programmet drives av Senter for profesjonsstudier (SPS), ble etablert i 2005 og er dermed OsloMets eldste doktorgradsprogram.

Søknad og opptak

Opptakskrav

For å bli tatt opp til ph.d.-programmet i profesjonsstudier kreves det at søker har fullført 2-årig masterutdanning (120 studiepoeng), hovedfag eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Ph.d. i profesjonsstudier Høst 180 3 år, heltid Pilestredet Norsk Ingen semester- eller studieavgift

Kontakt

Faglige spørsmål: Silje Bringsrud Fekjær
Spørsmål om opptak og gjennomføring: Karima Bitta

Publisert: Oppdatert: