HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Disputaser

Her finner du informasjon om avholdte disputaser ved ph.d.-programmet i profesjonsstudier siden 2008.

33. Tanja H. Nordberg disputerte fredag 22. oktober over avhandlingen: "Lederen som forvalter av familiepolitikken –mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger".

32. Jim-Olav Fors disputerte fredag 5. oktober over avhandlingen: "Students´commitment to social work: An investigation of contributors to, and consequences of, professional commitment"

31. Torbjørn Gundersen disputerte 7.september 2018 over avhandlingen: "Values and the Role of Scientists in Policymaking".

30. Eirik Christopher Gundersen disputerte 17. august 2018 over avhandlingen: What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 

29. Lars Emil Fagernes Johannessen disputerte 26. juni 2018 over avhandlingen: Between standardisation and discretion: the priority setting of triage nurses. 

28. Heidi Moen Gjersøe disputerer 10. november 2017 over avhandlingen: Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.

27. Elisabeth Brodtkorb disputerer 27. oktober 2017 over avhandlingen: Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram - en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet.

26. Lise-Merete Alpers disputerte 21. april 2017 over avhandlingen: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter.

25.  Kjersti Nesje disputerte 23. januar 2017 over avhandlingen: Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning

24.  Mari Lande With disputerte 9. desember 2016 over avhandlingen: Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010.

23.  Andreas Eriksen disputerte 4. mars 2016 over avhandlingen: "Taking roles seriously. On Professional Duty and Virtue"

22.  Silje Maria Tellmann disputerte 5. februar 2016 over avhandlingen: "Experts in public policymaking: influential, yet, constrained"

21.  Inger Oterholm disputerte 15. september 2015 over avhandlingen: "Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger."

20.  Hanne Hagland disputerte 2. september 2015 over avhandlingen: "Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis."

19.  Tatanya Valland disputerte 18. juni 2015 over avhandlingen: "Lojalitet og profesjonell standard. En studie av politiets mellomledere."

18.  Tone Dahl-Michelsen disputerte 29. mai 2015 over avhandlingen: "Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender".

17.  Magne Lindholm disputerte 20. februar 2015 over avhandlingen: "Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014"

16.  Ida Hatlevik disputerte 19. desember 2014 over avhandlingen: "Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer - og sosialarbeiderutdanningene."

15.  Mette Løvgren disputerte 5. desember 2014 over avhandlingen: "Professional Boundaries. The Case of Childcare Workers in Norway"

14.  Gerd Sylvi Steinnes disputerte 21. november 2014 over avhandlingen: "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane"

13.  Sølvi Mausethagen disputerte 20. desember 2013 over avhandlingen: "Reshaping teacher professionalism. An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability".

12.  Marita Nordhaug disputerte 20. september 2013 over avhandlingen "Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care".

11.  Ida Drange disputerte 14. juni 2013 over avhandlingen "A study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin"

10.  Joakim Caspersen disputerte 19. april 2013 over avhandlingen: "Professionalism among novice teachers. How they think, act and perceive knowledge"

9.   Asgeir Falch-Eriksen disputerte 14. desember 2012 over avhandlingen: "The Promise of Trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway"

8.   Anita Røysum disputerte 18. oktober 2012 over avhandlingen: "Sosialt arbeid i nye kontekster. Om sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen"

7.   Jonas Debasay disputerte 14. september 2012 over avhandlingen "Omsorgens grenser. En studie av hjemmesykepleieres rammebetingelser i pleie av og omsorg for etniske minoritetspasienter"

6.   Pål Nygaard disputerte 1. juni 2012 over avhandlingen: "Profesjonalisering mellom Bildung og Engineering. En studie av de norske ingeniørenes profesjonshistorie 1930-1970"

5.   Hilde Karlsen disputerte 20. april 2012 over avhandlingen: "Not so unconventional after all: A quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway"

4.   Louis Royce Botha disputerte 24. juni 2011 over avhandlingen: "Incorporating indigenous knowledges into knowledge making: experiences from a South African context"

3.   Jorunn Vindegg disputerte 21. juni 2011 over avhandlingen: "Å forstå en familie: Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse ".

2.   André Vågan disputerte 9. oktober 2009 over avhandlingen: ”Physicians in the making”. Han ble kreert 4. februar 2010.

1.   Bodil Tveit - Disputerte 15. februar 2008 over avhandlingen: "Ny ungdom i gammelt yrke - en studie av sykepleierstudenters motivasjon og fagidentitet i møte med en tradisjonstung utdanning". Hun ble kreert i juni 2008.  

Avhandlingene kan kjøpes gjennom HiOAs nettbokhandel.

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: