HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole (modul 2)

Profesjonsetikk

Ph.d.-emnet i profesjonsetikk skal bidra til en dypere forståelse av etisk teori og argumentasjon, og stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer som kan oppstå i f.eks. sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid eller journalistikk. Emnet tilbys ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Om emnet

Profesjonsetikk er det systematiske studiet av etiske problemstillinger knyttet til profesjoner og profesjonsutøvelse. Hva er rett handling når det oppstår konflikter mellom profesjonelle roller, plikter og interesser på den ene siden, og brukeres interesser, verdier eller rettigheter på den andre?

Les mer om innhold og organisering.

Har profesjonsutøvere rett til å nekte å yte visse tjenester av samvittighetsgrunner? Hva skiller relasjonen mellom profesjonsutøver og bruker fra andre typer relasjoner mellom mennesker? Hvilke moralske egenskaper bør gode profesjonsutøvere ha? I profesjonsetikk anvendes generelle teorier og metoder fra normativ etikk for å analysere disse og andre problemstillinger på en systematisk måte. Målet med emnet er å bidra til en dypere forståelse av etisk teori og argumentasjon og å stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer som kan oppstå i for eksempel sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid eller journalistikk.  

Følgende temaer vil bli tatt opp:

  • Etisk teori, metode og begrunnelse.
  • Profesjonsroller og profesjonsetiske retningslinjer.
  • Institusjoner, likhet og rettferdighet.
  • Profesjonsutøveres plikter og brukeres rettigheter.
  • Samvittighet og reservasjonsrett.
  • Forskningsetikk og informert samtykke.
  • Konfidensialitet, hemmelighold og tillit.
  • Integritet, lojalitet og varsling.

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program og for høgskolelektorer med interesse for etikk. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner av profesjonsetiske dilemmaer i for eksempel sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid og journalistikk.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

13. september 2016

Opptakskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt. Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp, til: Anders.Westbye@hioa.no

Studieinformasjon

Fakta

Profesjonsetikk høst 2016 5 stp. 1 semester deltid Pilestredet, Oslo Norsk 25 Ingen avgift.

Kontakt

Faglig:  Edmund Henden

Administrativ: Anders Westbye

Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Fra magefølelse til logiske argumenter

Det er ingen fasit for etikk i profesjonsutøvelse, men det er mulig å trene systematisk på argumenter og analytisk tenkning. For etikk er så mye mer enn magefølelser.

Les intervjuet med kursholder Edmund Henden.

Publisert: Oppdatert: