HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Profesjonsteori

Ph.d.-emnet i profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet Profesjonsstudier. Emnet tilbys ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Om emnet

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet presenterer de sentrale bidragene i den profesjonssosiologiske tradisjonen (fra Parsons til Abbott), hvor fenomener som «tillit» til kompetanse og «lukking» av et virksomhetsområde står sentralt, men behandler også andre samfunnsvitenskapelige tilnærminger av betydning for forståelsen av profesjoner som en institusjonell ordning i moderne samfunn.

Til den gren av teoretiseringen om profesjoner som har fokus på selve profesjonsutøvelsen hører problemstillinger som gjelder profesjoners kunnskapsanvendelse, forholdet mellom ulike kunnskapsformer og ulike typer ekspertise, bruken av skjønn og kravet om evidensbasering; interaksjonen mellom profesjonell og klient/pasient/elev (herunder spenningen mellom paternalisme og autonomi); og hvordan profesjonsutøvelse kjønnes og utfordres av verdipluralismen i et flerkulturelt samfunn.

Emnet vil omhandle følgende temaer:

  • Profesjoner som jurisdiksjoner.
  • Profesjoners kunnskapsgrunnlag.
  • Skjønn og evidens.
  • Profesjonskvalifisering.
  • Modellering av interaksjonsprosesser.
  • Profesjoner mellom marked, stat og sivil samfunn.
  • Profesjonalisering som historisk prosess.
  • Profesjon, klasse og kjønn.
  • Profesjonell skjønnsutøvelse i velferdsstaten.
  • Profesjoner i det flerkulturelle samfunn.

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. HiOA-tilsatte prioriteres ved opptak.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner. Med utgangspunkt i konkrete eksempler, gjerne fra kandidatenes egne prosjekter, diskuteres ulike tilnærminger til emnets faglige innhold.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

22. august 2016

Opptakskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om sin bakgrunn/utdanning, hvilket ph.d.-program de evt. tilhører samt en kort beskrivelse av ph.d.-prosjektet sitt. Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp, til: Anders.Westbye@hioa.no

Studieinformasjon

Fakta

Profesjonsteori Høst 2016 10 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 20 Ingen avgift.

Kontakt

Faglig:  Anders Molander

Administrativ: Anders Westbye

Publisert: Oppdatert: