HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
bakgrunnsbilde gruppe mennesker rundt et bord

Vitenskapsteori 2016

Ph.d.-kurs i systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet.

Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. I sentrum står problemer som gjelder forklaringen av sosiale fenomener og ulike antagelser som gjøres innen samfunnsforskningen om individuell atferd og om sammenhengene mellom mikro- makrofenomener. Emnet skal gi deltakerne en dypere forståelse av samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og gjøre dem i stand til å analysere forutsetninger som ligger til grunn for egen og andres forskning.

Les mer om innhold og organisering.

Følgende temaer vil bli tatt opp:

  • Kausalitet, lover og mekanismer
  • Intensjonale forklaringer
  • Funksjonelle forklaringer
  • Handling og rasjonalitet
  • Meningsfortolkning
  • Metodologisk individualisme og kollektivisme
  • Realisme og sosial konstruktivisme
  • Vitenskap og verdier
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. januar 2016

NB. Fortløpende søknadsbehandling av søkere i et ph.d.-løp. Andre får svar først etter søknadsfristens utløp!

Opptakskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Emnet er primært for studenter/stipendiater som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt. Sammendraget sendes til: Karima.bitta@hioa.no

Studieinformasjon

Fakta

Vitenskapsteori vår 2016 5 1 semester, deltid Pilestredet Norsk 20 Ingen

Kontakt

Faglig ansvarlig: Edmund Henden
Administrativt ansvarlig: Karima Bitta

Publisert: Oppdatert: