HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ph.d.-emner ved Senter for profesjonsstudier

Emnekode Emnenavn Stp. Vurdering Karakter Sem.
SPOPT Profesjonsteori 10 Essay Bestått/
ikke bestått
Høst
SPOVIT Vitenskapsteori 5 Essay Bestått/
ikke bestått
Vår
SPVKMF Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltakende observasjon 10 Essay Bestått/
ikke bestått 
Høst 
PHDPR9100 Street-Level Bureaucrats and Organisations 5 Essay Bestått/
ikke bestått
Vår
PHDPR9300  Profesjonsetikk 5 Essay Bestått/
ikke bestått
Høst 
PHPR9600 Ekspertise i offentlig politikk 10  Essay  Bestått/
ikke bestått
Vår 

Avholdte emner, kurs og seminarer.

Anders Westbye Publisert: Oppdatert: