HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Drama og teaterkommunikasjon

Drama- og teaterkommunikasjon

Drama- og teaterkommunikasjon tilbyr mange valgmuligheter innenfor scenekunstfeltets ulike praksiser og pedagogiske perspektiver. Med denne kompetansen kan du få mulighet til arbeide innenfor kreative næringer, formidling og undervisning.

Om studiet

Drama og teater er estetiske og praktiske studier som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Denne kombinasjonen kommer til uttrykk gjennom kunnskap om temaer som teatrets historie, dramapedagogikk, scenekunstens formspråk, dramaturgiske virkemidler, framføringsteknikker og forestillingsarbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Den pedagogiske forankringen vises ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter.

Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre. Velger du å studere drama, kan du derfor fremme den personlige og sosiale utviklingen ved bruk av fantasi, kreativitet, formgiving og samarbeidsevne.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 53,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 46

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 618

Studieinformasjon

Fakta

Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon Høst 60 1 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan. 16

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Øystein Vestre
Administrativ: Kontaktskjema

Bilde av studenter utkledd i barokklær.

Jobbmuligheter

Årsstudiet tilsvarer det første studieåret i bachelorstudiet i drama og teaterkommunikasjon.

Les mer om jobbmuligheter

Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng og kan inngå i skolens undervisning på alle trinn.

Bachelorstudiet kan brukes i en rekke jobber innen skolesektoren, voksenopplæring, amatørteatervirksomhet og annet kulturarbeid.

Om lag 10 prosent av de ledige studieplassene er forbeholdt søkere med godkjent lærerutdanning. Søkere som ønsker å ta studiet som videreutdanning for lærere, må dokumentere bestått 180 studiepoeng allmennlærerutdanning eller bestått førskole- eller faglærerutdanning.

Lukk
Dramastudenter som sminker seg til forestilling.

Studentene forteller

Intriger og ulykkelig kjærlighet, blødende hjerter og et søksmål: En helt vanlig dag på skolen for studentene i drama- og teaterkommunikasjon.

Les hva studentene i estetiske fag forteller!

Publisert: Oppdatert: