HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bilde Anvendt datateknologi

Anvendt datateknologi

Bachelorstudiet i anvendt datateknologi gir deg kunnskap om hvordan du planlegger, utvikler, utformer og evaluerer ulike datasystemer og dataløsninger for mennesker med ulike behov.

Om studiet

Studiet gir kompetanse i å designe og utvikle dataløsninger som fremmer brukeropplevelser.

Les mer om innhold og organisering.

Det legger vekt på praktisk bruk av informasjonsteknologi, og er spesielt rettet mot webutvikling, menneske-maskin-interaksjon, universell utforming av IT-systemer og samspillet mellom mennesker og datateknologi.

Studiet inneholder både datatekniske og samfunnsvitenskapelige emner.

HiOA har også et dataingeniørstudium og et studium i informasjonsteknologi. De er rettet mot programmering og systemutvikling. Anvendt-studiet er derimot rettet mot brukere og brukeres behov når det gjelder datateknologi.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35 til 40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium, og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper.

Alle viktige søknadsfrister (Samordna opptak).

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 51,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,1

Søk med studiekode

215 449

Studiets innhold og oppbygging

1. studieår

1. semester
ADTS120010 stp.
Webprosjekt
ADTS160010 stp.
Prototyping

2. studieår

3. semester
ADSE210010 stp.
Menneske maskin interaksjon
ADSE220010 stp.
Systemutvikling
4. semester
ADSE131010 stp.
Internet of Things
ADTS231010 stp.
Testing av programvare

3. studieår

5. semester
ADTS310010 stp.
Universell utforming av IKT
ADSE320010 stp.
Visualisering
6. semester
ADSE390020 stp.
Bacheloroppgave

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i anvendt datateknologi August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk (engelsk kan bli brukt i enkelte emner avhengig av lærerkrefter) 70 Semesteravgift: 860 kroner.

Semesteravgift består av en avgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og en kopiavgift. Avgiftene betales hvert semester.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Terje Gjøsæter
Administrativ: Studieadministrasjonen

Jobbmuligheter

Det et bredt arbeidsmarked for dem som har brukerrettet IT-kompetanse. De kan arbeide i ulike bedrifter med IT-avdelinger og ellers i alle institusjoner som bruker IT.

Les mer om jobbmuligheter

Arbeidsoppgavene kan være webutvikling, testing, support, konsulentvirksomhet, drift, salg, opplæring og undervisning. De som har gode studieresultater finner lett jobb.

Studiet kvalifiserer også for videre utdanning på masternivå ved universiteter og høgskoler, både nasjonalt og internasjonalt.

Lukk
Tre studenter foran et sentralvarmeanlegg brukt i undervisningen
Publisert: Oppdatert: