HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADSE1310 Internet of Things

Innledning

I dette emnet skal studentene tilegne seg forståelse for noen av de viktigeste prinsippene innen Internet, dvs. «Internet of Things» og «Pervasive Computing». Studentene skal gjøre seg kjent med arkitekturer og intelligente algoritmer som styrer «Internet of Things» og «Pervasive Computing». Bygger på datafaglige emner fra 1. semester.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

  • innehar grunnleggende forståelse av hvordan Internett, og datanettverk virker      
  • har en oversikt over de viktigste prinsippene til “Pervasive Computing”, og “Internet of things” som omfatter blant annet  “Wearable Devices”, “Context Aware Computing”, “Health Monitoring”, “Smart Houses”, “Crowdsensing”, “Smart Grids”, “Ambient Intelligence”
  • kjenner til ulike algoritmer for autonom kontroll i Internet of Things
  • innehar en forståelse av hvordan Internet of things og Pervasive Computing påvirker sikkerhet og personvern i vårt samfunn

Ferdigheter

Studenten

  • behersker grunnleggende konsepter og algoritmer i Internett og datakommunikasjon
  • kan konstruere arkitekturer for ”Internet of Things”, og ”Pervasive Computing” baserte løsninger                                     
  • kan modifisiere algoritmer som brukes  i søkemotorer som for eksempel Google, i sosiale nettverk som for eksempel Facebook og  i anbefalingssystemer som for eksempel  Amazon og Netflix som eksempler.
  • kan uforme løsninger basert på prinsippene til Internet of Things og Pervasive Computing.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide både individuelt og i grupper.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Tre obligatoriske oppgaver. Hver oppgave tilsvarer 30 timer arbeid.

Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer fremgår av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på fem timer.

Sensorordning: En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Oppgis ved semesterstart.

Om emnet

Internet of Things Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 2. Norsk Kull 2015
Publisert: Oppdatert: