HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADSE2100 Menneske maskin interaksjon

Innledning

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om design og evaluering av brukergrensesnitt. Studenten skal utvikle ideer fra skisser til konkret design ved hjelp av prototypingsteknikker, og bruke prototypene for å få tilbakemelding fra brukere. Studentene skal videre tilegne seg kunnskap om prinsipper for visuelt design, persepsjon og kognisjon for å kunne utvikle nyttige og brukervennlige interaktive systemer.

Forkunnskapskrav 

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • vet hva brukersentrert utvikling innebærer
 • har kunnskap om individuelle forskjeller mellom mennesker
 • kan forklare hva brukervennlighet betyr
 • kan forklare fagets spesifikke terminologi
 • har kunnskap om kognisjon relatert til brukergrensesnitt

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle brukergrensesnitt med høy brukervennlighet
 • utføre behovsanalyser
 • kommunisere designideer ved hjelp av skisser utforme lavoppløsningsprototyper

Studenten kan evaluere brukergrensesnitt ved hjelp av heuristikker:

 • Måle brukeres ytelse på brukergrensesnitt og anvende enkel statistikk.
 • Utføre brukertester.
 • Organisere informasjon visuelt.
 • Anvende kunnskap om kognisjon, for eksempel menneskets minnekapasitet og oppmerksomhet, til å forenkle brukergrensesnitt.

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til prinsipper for design
 • kjenner til teknikker for evaluering av interaktive systemer
 • kan dokumentere og forklare designvalg for oppdragsgivere og brukere

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, workshops og praktisk arbeid med prototyping teknologier og materialer Studenten arbeider individuelt og i grupper (to til fire studenter).

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En gruppepresentasjon av et gitt tema.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • En individuell oppgave.
 • To gruppearbeider (to til fire studenter).

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Sandnes, F. E. (2011). Universell Utforming av IKT Systemer. Oslo: Universitetsforlag. Antall sider: 392

Aktuelle og klassiske vitenskapelige artikler fra ACM Digital Library. Ca. antall sider: 700

Undervisningsmateriale på Fronter.

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Human Computer Interaction Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 3. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE2100, LV125A, LV125D og LV125I. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: