HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADSE2400 Informasjonsarkitektur

Innledning

Studenten skal tilegne seg kunnskap og innsikt i grunnleggende begreper og anvendelser for informasjonsarkitektur. De skal også tilegne seg praktiske ferdigheter for å kunne vurdere og designe informasjonsarkitektur for nettsteder.

Forkunnskapskrav 

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for ulike strategier og metoder for informasjonssøk og navigering av nettsteder
 • kjenne til og bruke modeller for organisering av informasjon på et nettsted
 • kjenne til og bruke klassifisering og struktur av nettsteder
 • forstå hvilken rolle informasjonsarkitektur har ved design av nettsteder
 • kjenne til ulike former for informasjonsbehov og brukeratferd

Ferdigheter

Studenten kan

 • modellere informasjonsstruktur for et nettsted
 • lage ulike dokumenter for å kommunisere design av informasjonsarkitektur
 • sammenlikne, analysere og bedømme ulike informasjonsarkitekturer
 • produsere metadata for et nettsted

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forstå hvordan organisering av informasjon og innhold på et nettsted kan ha innvirkning på brukeropplevelse og anvendbarhet ( eng: usability ) til et nettsted.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studenten arbeider individuelt og i grupper (to til fire studenter).

Arbeidskrav

Ingen.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Et individuelt prosjekt.
 • Et gruppeprosjekt.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, J. (2015). Information architecture: For the Web and beyond. Sebastopol: O'Reilly. ISBN: 978-1491911686. 488 sider.

Ved semesterstart blir det også introdusert et lite utvalg faglige artikler.

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Information Architecture Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 2. (og 4. semester for til og med kull 2016) Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LO125D. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: