HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADTS2310 Testing av programvare

Innledning

Dette emnet skal gi studenten forståelse for hvilke teorier og teknikker som kreves for effektiv testing av IT-systemer. Bygger på bred erfaring i programmering.

Forkunnskapskrav 

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • er bevisst på viktigheten av å evaluere og teste IT-systemer
  • kan gjøre rede for ulike teknikker og benytte systemer for evaluering og testing av IT-systemer
  • forstår hvordan evaluering og testing relaterer seg til andre aktiviteter i utviklingsprosessen

Ferdigheter

Studenten

  • kjenner til og anvender teknikker for å evaluere og teste IT-systemer
  • kan utarbeide evaluerings- og testrapporter

Generell kompetanse

Studenten

  • kjenner til teknikker og teorier som fremmer god kvalitet i IT-systemer
  • er bevisst viktigheten av testing av IT-systemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper (to til fire studenter) og får veiledning.

Arbeidskrav

Ingen.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform:

  • Individuell skriftlig eksamen på tre timer (50 prosent).
  • Skriftlig prosjektoppgave i gruppe (to til fire studenter) (50 prosent).

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor benyttes jevnlig.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Anbefalt litteratur

Sertifisert Tester, Pensum for grunnleggende nivå ("Foundation Level"), Engelsk Versjon 2011- Norsk Versjon 2011.N2.1: http://www.istqb-norge.no/wp/wp-content/uploads/2013/10/Norsk_Foundation_Syllabus_2011_N21.pdf (77 sider)

Spillner Andreas, Tilo Linz, Hans Schaefer (2014), Software Testing Foundations , 4th Edition (305)

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Software Testing Bachelor i anvendt datateknologi 10 stp. 4. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: