HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADTS3100 Universell utforming av IKT

Innledning

I dagens samfunn blir stadig flere offentlige og private tjenester digitaliserte. Å lage IKT- løsninger som kan brukes av alle, blir derfor viktig for at det skal finnes like muligheter til samfunnsdeltagelse. I dette emnet lærer du hvordan du kan planlegge, utforme, evaluere og teste IKT-løsninger i henhold til prinsipper for allmenn tilgjengelighet. Sentrale tema er ulike menneskers fysiske og kognitive utfordringer, demografi og kulturelt mangfold i samfunnet, samt hvordan du kan designe universelt utformede IKT-løsninger sammen med brukere. Norsk og internasjonalt lovverk om inkludering av alle brukergrupper i samfunnet blir også gjennomgått. Emnet bygger på emnene: ADTS1600 Prototyping ogADSE2100 Menneske maskin interaksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan

 • planlegge utvikling av nyttige og brukervennlige systemer med systembeskrivelser, produktutvikling, testing/evaluering og brukermedvirkning
 • tenke nytt og kreativt om utvikling av IKT-systemer for alle
 • gjengi innholdet i nasjonalt og internasjonalt lovverk og anbefalte retningslinjer for universell utforming av IKT

Ferdigheter

Studenten kan

 • evaluere brukbarhet i brukergrensesnitt, nettsider og nettapplikasjoner
 • lage brukervennlige IKT-løsninger som er universelt utformet
 • lage universelt utformede dokumenter

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår forskjellen på universell utforming og hjelpemiddelteknologi, og kan spre kunnskap om universell utforming
 • har forståelse for at mennesker er ulike, og at det derfor må tas høyde for mangfold ved planlegging og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • kan identifisere barrierer ulike mennesker opplever i møtet med IKT-systemer og finne løsninger på slike utfordringer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledning. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse er normalt tre til fire studenter. 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 •  Ett obligatorisk arbeid.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Ett individuelt arbeid.
 • Ett prosjektarbeid i gruppe (tre til fire studenter).

Sensorordning: To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Anbefalt litteratur

Sandnes, Frode Eika. (2011). Universell utforming av IKT-systemer. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ca. 230 sider.

Benyon, David (2014) Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI, UX & Interaction Design, 3rd. Edition. 604 sider.

Lazar, Jonathan (2007) Universal Usability: Designing Computer Interfaces for Diverse User Populations. 610 sider.

Harris, Peter (2008) Designing and Reporting Experiments in Psychology, 3rd. Edition. 284 sider

Marsden, Peter V. (2010) Handbook of Survey Research, Second Edition, 2nd. Edition. 903 sider.

Utvalgte forskningsartikler. Liste over artikler oppgis ved semesterstart. Ca. 100 sider.

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Universal Design of ICT Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 5. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LO122D. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: