HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bioteknologi- og kjemiingeniør

Ingeniører i bioteknologi og kjemi har en bred og allsidig bakgrunn som gir store valgmuligheter til arbeid i bedrifter som utfører analyser og bioteknologisk forskning og utvikling.

Om studiet

Velger du å studere ingeniørfag - bioteknologi og kjemi, lærer du moderne analysemetoder og sentrale teknikker for opparbeiding av prøver innen kjemisk og biokjemisk analysevirksomhet. Opplæring i grunnleggende prinsipper for kvalitetsarbeid i laboratoriet er en viktig del av studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Du får lære om hvordan mikroorganismer, plante- og dyreceller utnyttes for å framstille antibiotika, hormoner, enzymer og mange andre aktuelle forbindelser. Det legges også vekt på å bli kjent med teknikker for å endre cellenes genetiske materiale og for å få organismene til å vokse. Genteknologiske metoder, DNA-analyser, biokjemiske analyser, separasjonsteknologi og fermentering er dermed viktige tema i denne utdanningen.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får en spennende og verdifull erfaring fra arbeidslivet. HiOA arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Mer om bacheloroppgaver på ingeniørstudiet i bioteknologi og kjemi

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Søk med studiekode

215 009

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ingeniørfag – bioteknologi og kjemi August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 40

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Per Ola Rønning
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Med utdanning i bioteknologi og kjemi kan du arbeide innen forskning og utvikling ved analyselaboratorier i privat og offentlig sektor.

Les mer om jobbmuligheter

Næringsmiddelindustrien er en av de største i bruk av bioteknologi. Kjemisk og farmasøytisk industri baserer seg på bioteknologisk kunnskap og bioteknologiske metoder.

Andre arbeidssteder kan være forskningsinstitutter, meierilaboratorier, ølbryggerier, næringsmiddelkontrollen, sykehuslaboratorier, renseanlegg, oppdrettsanlegg eller prosess- og oljeindustrien. Noen velger å jobbe med salg av bioteknologisk utstyr og kjemikalier.

Lukk
Hannah Winther, Kjersti Marie Tofte og Stine Beyer Sperstad smilende i hvite frakker i lab.
Publisert: Oppdatert: