HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingeniørfag - bygg

Byggingeniør

Byggingeniører prosjekterer bygg, veier, broer, avløpsanlegg og renseanlegg, og samarbeider med arkitekter, andre ingeniører og fagfolk som deltar i en byggeprosess.

Om studiet

Bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg gir en generell og bred utdanning innen byggingeniørfaget, kombinert med realfaglige og samfunnsfaglige emner. Energieffektiv og miljøriktig prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også kompetanse i økonomi og ledelse ved å studere ingeniørfag - bygg.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet har to studieretninger: Konstruksjonsteknikk og teknisk planlegging .

Sentrale fag i studieretningen konstruksjonsteknikk er styrkeberegning og byggteknisk konstruksjon innenfor stål, tre og betong.

I studieretningen teknisk planlegging jobbes det med samordnet areal- og transportplanlegging, planlegging og prosjektering av vei, vann, avløp og renovasjon, samt arkitektur og bærekraftig byutvikling.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

Studiet starter opp med virkelighetstro byggprosjektering, og avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. HiOA arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 47,5
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: Matematikk R1+R2 og fysikk 1

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1

Om du mangler realfag eller studiekompetanse til opptak, kan HiOA tilby forkurs.

Søk med studiekode

215 003

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 155

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Vitalis Pavlovas
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Det er økende behov for dyktige fagpersoner i byggebransjen, med kunnskaper om effektiv og miljøriktig materialbruk, energiriktige løsninger, og nye arbeidsmåter og datasystemer (BIM).

Les mer om jobbmuligheter

Byggingeniører kan arbeide i entreprenørbedrifter, hos rådgivende ingeniører, i tekniske etater i stat og kommuner, i private eiendomsfirmaer og hos eiendomsforvaltere, i byggeindustrien, byggevarefirmaer, bransjeorganisasjoner eller med forskning og undervisning.

De kan også jobbe innenfor arkitektur og design, kommunalteknikk, byggskader, entreprenørfag og datafag. Byggingeniører kan arbeide i både inn- og utland.

Lukk
Ali på en bru med store bygninger (Barcode) i bakgrunnen
Publisert: Oppdatert: