HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingeniørfag - data

Dataingeniør

Bachelorstudiet dataingeniør gir bred kompetanse i programmering, systemutvikling, realfag og samfunnsfag. Etter endt studium kan du som dataingeniør planlegge, programmere, vedlikeholde og drifte datasystemer, administrere datanettverk og drive konsulentvirksomhet.

Om studiet

Dataingeniørstudiet gir bred kompetanse som dekker datafag, realfag og samfunnsfag.

Les mer om innhold og organisering.

Du får en grunnleggende, bred og yrkesrettet utdanning i informasjonsteknologi, særligrettet mot programmering, programvare-, system- og applikasjonsutvikling.

Studiet inneholder også system- og driftstekniske emner. I tillegg inneholder studiet flere samfunns- og realfaglige emner innen matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, som setter utdanningen inn i en bredere faglig kontekst.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35 til 40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 51
Kvote for førstegangsvitnemål: 32,5
Forkurskvoten: 43,2

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Søk med studiekode

215 004

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ingeniørfag - data August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk (engelsk kan bli brukt i enkelte emner avhengig av lærerkrefter) 75

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Terje Gjøsæter
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet for gode dataingeniører er for tiden godt. Mange får jobbtilsagn før avsluttet utdanning.

Les mer om jobbmuligheter

Dataingeniører har et bredt arbeidsmarked. De kan arbeide i store IT-bedrifter, norske og internasjonale programvarehus, konsulentselskaper, bedrifter med IT-avdelinger og ellers i alle bedrifter og institusjoner som bruker IT.

Typiske stillingsbetegnelser er programmerer, systemutvikler, systemarkitekt, IT-konsulent og driftsansvarlig.

Studiet kvalifiserer også for videre utdanning på masternivå ved universiteter og høgskoler, både nasjonalt og internasjonalt.

Lukk

Utveksling

Fra andre året på studiet har du som student ved HiOA mange muligheter å velge mellom hvis du vil studere i utlandet. HiOA samarbeider med høgskoler og universitet ulike steder i verden.

Mange arbeidsgivere verdsetter internasjonal erfaring høyt, også den språkkompetansen man oppnår gjennom ett eller to semester ute.

Få verdifull erfaring i utlandet på dataingeniørstudiet.

Bilde av studenter
Publisert: Oppdatert: