HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

DATA1500 Databaser

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om databasedesign og ferdigheter i bruk av relasjonsdatabaser. Videre skal de utvikle ferdigheter i konstruksjon og vedlikehold av databaser samt innsikt i flerbruker og flerlags databasearkitektur. De skal få kjennskap til XML og innsikt i programmering mot databaser.

Forkunnskapskrav 

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for hva et databasesystem er og hvilke deler det består av
 • gjøre rede for hva XML er og hvor dette benyttes
 • forklare hva transaksjoner er og hvordan de utføres
 • gjøre rede for bruk av indekser og ulike måter å lagre filene fysisk
 • forklare hva et datavarehus er og hvordan dette skiller seg fra et databasesystem
 • gjøre rede for hvordan ER-modellering kombinert med normalformer gir relasjonsdatabaser med god struktur

Ferdigheter

Studenten kan

 • designe databaser ved hjelp av ER-modellering
 • opprette databaser og benytte disse ved hjelp av språket SQL
 • tegne ER-modeller og generere databasescript ved bruk av software

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle hvordan databaser dokumenteres og designes med ER-modeller

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning og arbeid med praktiske oppgaver. Ukeoppgavene vil samlet utgjøre grunnlag for innleveringsoppgavene.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tolv individuelle oppgaver.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Totalt antall sider: 423.

Kristoffersen, Bjørn. (2012). Databasesystemer. Oslo: Universitetsforlaget

(Pensumliste ajour: 08.02.17)

Om emnet

Databases Bachelorstudium i ingeniørfag - data 10 stp. 2. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: DATS1500, ITPE1500, ADTE1500, LO149A, LO149D og LO149I. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: