meny
søk
English
Drama og teaterkommunikasjon

Drama- og teaterkommunikasjon

Bachelorstudiet lar deg utvikle din kreativitet i samspill med andre. Utdanningen gir deg kompetanse til å lede drama- og teateraktiviteter for barn, ungdom og voksne amatører.

Om studiet

Drama er et estetisk kommunikasjonsfag som er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken. Forankringen i teaterkunsten kommer til uttrykk i gjennom temaene teatrets historie, teatrets formspråk, dramaturgiske virkemidler, agering og strukturering av spill.

Les mer om innhold og organisering.

Den pedagogiske forankringen vises ved at drama knytter lærings- og oppdragelsesarbeid opp mot barns utvikling gjennom lek og andre skapende aktiviteter.

Noe av det spesielle ved drama er at man benytter egen kropp og stemme som dramatiske uttrykksmidler i samspill med andre. Velger du å studere drama, kan du derfor fremme den personlige og sosiale utviklingen ved bruk av fantasi, kreativitet, formgiving og samarbeidsevne.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 46,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 39,1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 439

Studiets innhold og oppbygging

2. studieår

4. semester

3. studieår

5. semester

Emnekoder med bokstavene DTV er valgemner. Det skal velges ett valgemne i 4. semester og ett valgemne i 5 / 5-6. semester.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i drama- og teaterkommunikasjon Høst 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan. 12 Semesteravgift: 860 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Materialavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Anne Bryhn
Administrativ: Birthe Sønnesyn

Jobbmuligheter

Drama og teater utgjør vesentlige deler av kulturlivet både i amatør- og yrkessammenheng, og kan inngå i skolens undervisning på alle trinn.

Les mer om jobbmuligheter

Bachelorgraden kan åpne døren til en rekke jobber innenfor skolesektoren, voksenopplæring, amatørteatervirksomhet og annet kulturarbeid. For å oppnå undervisningskompetanse i skoleverket, må studiet kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning.

Lukk
Studenter på en scene med sminke og gammeldagse drakter
Publisert: Oppdatert: