HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi

Elektronikkingeniør

I vårt høyteknologiske samfunn er ingeniøren viktigere enn noensinne. Elektronikk og informasjonsteknologi (IT) er helt nødvendig i infrastruktur, næringsliv og helsevesen.

Om studiet

Viktige fellesfag i Bachelorstudiet i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi er grunnlagsfagene matematikk, kjemi, fysikk, statistikk og økonomi.

Les mer om innhold og organisering.

Første studieår er felles. Fra andre studieår kan du velge mellom to studieretninger:

  1. Automatisering.
  2. Medisinsk teknologi.

Automatisering

Automatisering fokuserer på hvordan maskiner og industrielle prosesser kan overvåkes, styres og reguleres. Automatiseringsingeniøren arbeider bl.a. med å automatisere maskiner og prosesser, samt utvikle systemer for fjernstyring og overvåking av prosesser.

Eksempel på automatiserte prosesser er produksjon av olje og gass, robotisert sveising, montasje av komponenter på kretskort, o.a.

I automatiseringsstudiet lærer du om industrielle prosesser, moderne regulatorer og datamaskiner som kan styre dem. Måleteknikk og instrumentering er viktig i studiet. Det legges vekt på dynamisk simulering og utvikling av egne reguleringssystemer. Vi har et avansert, industrirettet laboratorium for å støtte den teoretiske undervisningen.

Se film om bacheloroppgave innen automatisering (YouTube).

Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi er der du får kompetanse i elektromedisinsk og medisinskteknisk utstyr, som stadig blir mer spesialisert og avansert.

Utvikling, produksjon, salg, vedlikehold og anvendelse krever stadig større innsikt på det tekniske og medisinske området.

Du får en bred innføring i medisinsk instrumentering, men lærer også om anatomi, fysiologi, etikk og sikkerhet.

Se film om medisinsk teknologi (YouTube).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene er

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Søk med studiekode

215 005

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 95

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Nils Sponheim
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Utdanningen gir muligheter for spennende jobber i privat og offentlig virksomhet i inn- og utland.

Les mer om jobbmuligheter

Etter endt bachelorgrad kan du arbeide med utvikling og testing, drift og vedlikehold eller service og salg av styrings-, regulerings- og overvåkingssystemer og medisinskteknisk utstyr.

Produkter og systemer for styring, overvåkning og kommunikasjon er helt nødvendig i de aller fleste industribedrifter. Medisinskteknisk utstyr er avgjørende for den fremtidige helsetjenesten og er et voksende fagområde i norsk næringsliv.

Du kan arbeide i industrien, mange ulike teknologibedrifter og bransjer, helsesektoren, offentlige institusjoner, konsulentfirmaer og forskningsinstitusjoner.

Studiet avsluttes med et hovedprosjekt/bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. Høgskolen i Oslo og Akershus arbeider kontinuerlig med å utvikle og holde ved like et nært samarbeid med næringslivet.

Lukk
Portrett Daniel Earl Fosberg
Publisert: Oppdatert: