HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
 Ingeniørfag - energi og miljø i bygg

Energi og miljø i bygg – ingeniør

Energi- og miljøingeniører arbeider med å sikre et helhetlig energi- og miljøaspekt i byggeprosjekter. Med en bachelorgrad fra OsloMet kan du blant annet jobbe med energibruk og miljø i planleggingen av nybygg.

Om studiet

Sentralt i utdanningen står energi- og miljøriktig prosjektering, rent bygg, livsløpskostnader, drift og vedlikehold, miljøregnskap og økoprofil for bygninger, samt inneklima og termisk komfort. En stor del av undervisningen er prosjektbasert.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktører og bransjeorganisasjoner, for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeidsmarkedet.

Egne laboratorier brukes for å simulere produkters og løsningers energi- og miljøegenskaper. En minimalisering av bygningers energiforbruk, uten at det går ut over inneklima og termisk komfort, er i dag av største viktighet.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

Studiet gir også utvidet kompetanse i klassisk fysikk og kjemi, herunder varme- og strømningstekniske fag som er grunnlaget for alle energiingeniører. Dette sikrer deg faglig fleksibilitet og tilpasningsevne. Moderne dataverktøy og numeriske beregninger er en integrert del av studiet.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave (tidligere hovedprosjekt). Dette kan utføres i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet, eller som en del av instituttets egen forskningsaktivitet. OsloMet – storbyuniversitetet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Søk med studiekode

215 822

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ingeniørfag – energi og miljø i bygg August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk/engelsk 51

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: studieleder Heidi Liavåg
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Bred innsikt i energitekniske fag er attraktivt på arbeidsmarkedet. Det er derfor mange jobbmuligheter for energi- og miljøingeniører.

Les mer om jobbmuligheter

Bachelorstudiet i ingeniørfag - energi og miljø i bygg kvalifiserer til arbeid i entreprenør-bedrifter, hos byggtekniske rådgivere, i store og små ingeniørselskaper, olje- og gasselskaper, samt utstyrsprodusenter.

Tekniske etater i stat og kommune er også aktuelle arbeidsgivere for ingeniører i energi og miljø i bygg, og det er muligheter innen salg, markedsføring og konsulentvirksomhet.

Enkelte starter også sin egen virksomhet, eller velger en karriere innen undervisning og forskning (høgskoler, universitet, forskningsinstitutter eller videregående skoler).

Med bachelorgrad fra dette programmet er du kvalifisert for masterprogrammet i energi og miljø i bygg ved HiOA, samt andre masterprogram, blant annet ved NTNU.

Lukk

Utveksling

Mange arbeidsgivere verdsetter internasjonal erfaring høyt. Les om utveksling ved energi og miljø i bygg.

Portrett Magnus Jensen
Publisert: Oppdatert: