HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kunst og design - studieretning kunst og formidling

Studieretningen gir deg innsikt i idéutvikling, problemløsning, visualisering og formidling av idéer i skapende arbeid. Studieretningen kvalifiserer for arbeid innenfor ulike yrkesretninger i kunst- og kultursektoren der kreativt prosjektarbeid og formidling står sentralt.

Om studiet

Kunst og formidling sees i et bredt samfunnsperspektiv der samtidens kunstuttrykk danner grunnlaget for studieretningen. Det legges gjennomgående vekt på forholdet mellom praksis og teori i fagområdet. Eksperimenterende metoder i praktisk-estetiske prosesser og anvendelse av ulike teoretiske perspektiv står sentralt. Studentene lærer å dokumentere, vurdere og formidle eget og andres arbeid. Undervisningen består av forelesninger, seminar, veiledning, ekskursjoner og selvstudier (både i gruppe og individuelt). 10 ukers arbeidspraksis i ulike kunst- og kulturinstitusjoner inngår som en viktig del av studieretningen.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennom ulike prosjekter får studenten innsikt i:

  • praktisk-estetisk arbeid med ulike teknikker som tegning, maleri, foto, installasjon og levende bilder
  • formidling gjennom digitale uttrykksformer og kreativ nettdesign
  • formidlingskonsept og utstillingsdesign
  • teoretisk innsikt i kunstteori, estetikk, kunsthistorie og kunstformidling
  • arbeid med kunst- og kulturuttrykk i og utenfor ulike institusjoner
  • aktuelle utstillinger, kunstprosjekt etc.
  • prosjektarbeid med relevante aktører i kunst- og kulturfeltet og arbeidspraksis
  • entreprenørskap og innovasjonsprosesser

 

Studiet fører til graden  bachelor i kunst og design og kvalifiserer til master i estetiske fag (studieretning kunst i samfunnet) og PPU i design, kunst og håndverk.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 49,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,9

Opptakskrav

Generell  studiekompetanse /  realkompetanse.

Søk med studiekode

215 200

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i kunst og design - studieretning kunst og formidling Høst 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan. 26

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Materiellavgift kommer i tillegg. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig:  Helle K. Stølevik
Administrativ:  Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Studieretningen kvalifiserer for arbeid innenfor ulike yrkesretninger i kunst- og kultursektoren der kreativt prosjektarbeid og formidling står sentralt. 
For eksempel arbeid knyttet til museer, gallerier, verksteder, i skole- og kultursektoren og arbeid knyttet til digital formidling og design. 

Les mer om jobbmuligheter

Med PPU i design, kunst og håndverk kvalifiserer studiet for lærerarbeid, undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen og i formgivingsfag i videregående opplæring.

Lukk
 Andreas, Manjit, Camilla, Renate foran veggkunst i bryggerihall
Publisert: Oppdatert: