HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM2300 Praksis i bedrift/ annen utdanningsinstitusjon

Innledning

Praksisperioden (om lag ti uker) fokuserer på studentens evne til å utøve og utvikle sin fagkompetanse i en bedrift eller annen utdanningsinstitusjon.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.

Forkunnskapskrav

Bestått KDM2200 Tekstil eksperimentering, identitet og faglig spesialisering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har faglig kunnskap om praksis i bedrift/ annen utdanningsinstitusjon

Ferdigheter

Studenten

  • kan delta konstruktivt i arbeidet i bedriften/ annen utdanningsinstitusjon
  • kan fungere som del av et arbeidsteam

Generell kompetanse

Studenten

  • har forståelse for motefaglige kontekster
  • har forståelse for å arbeide med fagområdet i kommersielle sammenhenger/ fordypning i fagområdet fra annen utdanningsinstitusjon

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av emnet og det forutsetter tilstedeværelse og aktiv deltakende deltakelse ved praksisstedet eller i annen utdanningsinstitusjon.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

Obligatorisk tilstedeværelse

Obligatorisk tilstedeværelse i bedrift eller annen utdanningsinstitusjon: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Emnet avsluttes med en eksamen i form av en praksisrapport i to eksemplar. Eksamen kan påklages.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om praksisrapporten.

Sensorordning

To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes bestått/ ikke bestått.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen ikke bestått, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Mote og produksjon

Hedén Anders, Jane McAndrew (2005), Modefabriken, Sweden AB: Portfolio. 174 sider.

Arnet, I. (1997). Teknisk tegning og praktiske sømøvelser . Oslo: Yrkeslitteratur. 113 sider

Basia Szkutnicka.  Technical drawing for fashion. London. Laurence King publishing LTD. 100 sider.

Jones, S. J. (2005). Fashion design (2 utg.). London: Laurence King. Kap. 2 s. 55-75. 21 sider.

Salazer, Ligaya. (2008), Fashion V Sport. London. V&A Publishing. 141 sider.

Thuren, T. (2009). Vitenskapteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal (204 sider)                                                                                      

Öberg, I., & Ersman, H. (1999). Mönster och konstruktioner för damkläder (4. utg.). Stockholm: Natur och Kultur: LTs förl. 310 sider

Kompendier ca. 200 sider.

Tilleggslitteratur mote og produksjon

Bowers, J. (1999). Introduction to two-dimensional design: understanding form and function . New York: Wiley.

Cobley, P., & Jansz, L. i. (2004). Introducing Semiotics . London: Icon Books.

Hætta, O. M. (1994). Samene: historie, kultur, samfunn . Oslo: Grøndahl Dreyer.

Mørstad, E. (2000). Visuell analyse: metode og skriveråd . Oslo: Abstrakt forl.

Riegelman, N. (2000). 9 Heads: a guide to drawing. Los Angeles, CA: Nine Heads Media.

Simblet, S., Davis, J., & Sundar, T. (2002). Anatomi: kropp & kunst . Oslo: Damm.

Willumsen, U. (1991). Fargelære . Oslo: Ad Notam forlag.

Wong, W. (1993). Principles of form and design . New York: Van Nostrand Reinhold.

Öberg, I., & Ersman, H. (1989). Mönsterkonstruktion: herrkläder . Stockholm: LTs förl. 180 sider

Motehistorie

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2010). Survey of Historic Costume. A History of Western Dress. New York: Queens College of the City University of New York. Et utvalg av ca. 150 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Moteteori

Barnard, M. (red.) (2007): Fashion Theory: A Reader , Routledge, London. Et utvalg av ca. 200 sider.

Nordgård, K. m.fl. (2008). Motepilot. En undersøkelse av det norske motedesignfeltet , Oslo: KHiO (Fakultet for design) & HiO (Avdeling for estetiske fag). (30 sider)

Welters, Linda og Abby Lillethun (red.) (2011): The Fashion Reader, Bloomsbury Publishing. Et utvalg av ca. 150 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 100 sider

Økodesign Miljø- og materiallære

Nilsen, Gerd Uri, & (oversettere), Nilsen Kjell. (1995). Materialkunnskap. Tekstil : Yrkeslitteratur.

Heistad, Kari. (2007). Tekstiler - Interiør (Vol. 2). Oslo: Yrkeslitteratur.

Diverse kompendier ca. 100 sider

Vitenskapsteori og metode

*Lotherington, A. T & T. Markussen (1999). Kritisk kunnskapspraksis: En introduksjon. I Kritisk kunnskapspraksis. Bidrag til feministisk vitenskapsteori (s. 9-23) Oslo: Spartacus
 (14 s.)

Thuren, T. (2009 ). Vitenskapsteori for nybegynnere . Oslo: Gyldendal (204 sider)
* Teksten vil bli lagt ut på Fronter

(Til sammen 214 sider).

(Pensumliste ajour: 2017)

Om emnet

Work/ Study Practice Bachelorstudium i kunst og design - studieretning mote og produksjon 10 stp. 4. Norsk Kull 2016
Publisert: Oppdatert: