HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM3900 Bacheloroppgave

Innledning

Bacheloroppgaven i kunst og design studieretning mote og produksjon tar utgangspunkt i et valgt fordypningsområde og består av følgende to deler:

 • Et praktisk og skriftlig-teoretisk arbeid.
 • En muntlig presentasjon.

Forskningsmetode og oppgaveskriving

Bacheloroppgaven er knyttet til valgt fordypningsområde innen fagområdet mote og produksjon. Moteteori står sentralt i emnet. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten utvikle evnen til akademisk refleksjon og skriftliggjøring av praktisk-skapende arbeid.

Bacheloroppgaven

I bacheloroppgaven skal studenten utforske en problemstilling knyttet til valgt fordypningsområdet. Bacheloroppgaven skal baseres på egen praktisk skapende produksjon i et formidlingsperspektiv og studenten skal benytte seg av den praktiske og teoretiske kompetansen han/hun har tilegnet seg gjennom hele studieløpet.

Forkunnskapskrav

Bestått KDM3200 Entreprenørskap og signatur.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om konsept, prosess og produkt
 • har kunnskap om forholdet mellom praksis og teori i utforskningen av et designområde
 • kan anvende relevant moteteori samt -, vitenskaps- og metodeteori

Ferdigheter

Studenten

 • kan strukturere og ferdigstille et eget prosjekt med en klart formulert problemstilling
 • kan utvikle et selvstendig design konsept og se dette  i en samfunnsmessig kontekst
 • kan planleggekritisk analysere og gjennomføre et designprosjekt
 • Kan velge ut, anvende og analysere relevant teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og utvikle ulike designprosjekt
 • har innsikt i bruk av media, materialer, redskaper og teknikker
 • har innsikt i og kan reflektere over kreativ, kommersiell og etisk motedesign og produksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil i hovedsak foregå i form av selvstendig arbeid i veiledningssituasjoner og gjennom prosessorientert skriving knyttet til forskningsmetodisk arbeid. Studenten har ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet.

Emnet går over om lag tolv uker .

Arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se aktuelle undervisningsplanen for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Praktisk og skriftlig arbeid (teller 60 prosent av totalkarakter):

 • Et praktisk skapende arbeid.
 • Et reflekterende og analyserende skriftlig arbeid (maks 7000 ord).

2. Muntlig presentasjon (teller 40 prosent av totalkarakter):

 • Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Eksamensresultatet av del 1 kan påklages. Eksamensresultatet av del 2 kan ikke påklages.

Sensorordning: Begge eksamensdelene skal vurderes av intern og ekstern sensor.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F på bacheloroppgaven, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen skal bacheloroppgaven som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig forbedret/bearbeidet.

Ved fremstilling til ny eksamen innleveres bacheloroppgaven etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen.

Pensumliste

Teoretiske fag

Barnard, M. (red.) (2007). Fashion Theory: A reader, Routledge, London. Et utvalg av ca. 150 sider. (Moteteori)

English, Bonnie (red.) (2013). A Cultural history of fashion in the 20th and 21st centuries: From catwalk to sidewalk, Bloomsbury, London. Et utvalg av sider ca. 200 sider. (Motehistorie)

Fletcher Kate, Mathilda Tham (2015). Routledge Handbook of Sustainability and Fashion, Routledge, London. Et utvalg av sider ca. 150 sider

Kahneman, Daniel (2013) Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux. New York

Kirsi Niinimäki (ed.) (2013). Sustainable fashion: New Approaches, Aalto ARTS Book, 200 sider. (PDF)

Les Back, Andy Bennett, Laura Desfor Edles, Margaret Gibson, David Inglis, Ron Jacobs, Ian Woodward Cultural Sociology: An Introduction. February 2012, ©2011, Wiley-Blackwell. Et utvalg av sider ca.100 sider

Rose, G. (2016): Visual Methodologies. London: SAGE (100 utvalgte sider)

Louise Byg Kongsholm, Cathrine Gro Fredriksen (2015). Trendsociologi v.2.0: Den ultimative grundbog. Teoretisk, metodisk og praktisk arbeide med trends, Pej gruppens forlag, Herning. 50 sider.

Hedén Anders, Jane McAndrew (2005). Modefabriken, Sweden AB: Portfolio. 100 sider.

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur. (2015). Business model generation. (250 utvalgte sider) John Wiley Sons

Dagestad, Sjur (2015). Innovasjon i praksis – veien til den andre siden. Innoco. (250 utvalgte sider)

Praktiske fag

Basia Szkutnicka. Technical drawing for fashion. London. Laurence King publishing LTD. 50 sider.

Öberg, I., & Ersman, H. (1999). Mönster och konstruktioner för damkläder (4. utg.). Stockholm: Natur och Kultur: LTs förl. (200 utvalgte sider)

Öberg, I., & Ersman, H. (1989). Mönsterkonstruktion: herrkläder. Stockholm: LTs förl. 200 sider

Kompendier ca. 200 sider.

Tilleggslitteratur mote og produksjon

Joseph-Armstrong. (2000).Patternmaking for Fashion Design. Prentice Hall (s. 493-529)

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2010). Survey of Historic Costume. A History of Western Dress. New York: Queens College of the City University of New York. (150 utvalgte sider).

(Pensumliste ajour: 2017)

Om emnet

Bachelor Thesis Bachelorstudium i kunst og design - studieretning mote og produksjon 20 stp. 6. Norsk Kull 2016
Publisert: Oppdatert: