HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Maskiningeniør

Maskiningeniører arbeider med å utvikle og konstruere mekaniske komponenter og utstyr, og er sentrale i design og drift av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med.

Om studiet

I maskiningeniør-studiet lærer du profesjonelle arbeidsmetoder innen maskintekniske fagområder som knyttes til utforming av nye produkter og systemer, materialvalg og analyser. Et viktig mål med studiet er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan utvikle gode produkter og tekniske løsninger.

Les mer om innhold og organisering.

Maskiningeniøryrket krever teknologisk fagkompetanse på hovedfeltene konstruksjon, produksjon, energi og materialvalg. Du har mulighet til fordypning innen konstruksjon av systemer og utstyr, produktutvikling og robotteknologi.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag som en del av utdanningen.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. HiOA arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Mer om bacheloroppgaver på maskiningeniørutdanningen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: Matematikk R1+R2 og fysikk 1

Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene er

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1.
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk.

Søk med studiekode

215 012

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 80

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Chi Huu Luong
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Maskiningeniørstudiet gir et godt grunnlag for ulike stillinger både i privat og offentlig virksomhet.

Les mer om jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber som konstruktører, produktutviklere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere i hele den landbaserte industrien, i tillegg til oljeservicenæringen over og under vann.

De kan jobbe med teknisk salg, som produktsjefer for tekniske produkter og som ledere i tekniske bransjer på forskjellige nivå.

De kan jobbe med hydraulikkdesign, innen energiproduksjon med varmekraftverk, vindkraft eller med vannkraft, og med infrastruktur som jernbane, transportbransje eller på båter og utstyr til disse.

Maskiningeniører arbeider i verkstedindustrien, prosessindustrien, engineeringselskap og konsulentselskap, hos produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper.

Lukk

Utveksling

Som student på maskiningeniørstudiet har du mange muligheter å velge mellom om du ønsker å reise ut, både i Europa og i resten av verden.

Les om utveksling for maskiningeniørstudenter.

Fire studenter på verksted
Publisert: Oppdatert: