HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bacheloroppgaver på maskiningeniørstudiet

Bacheloroppgaven er en selvstendig oppgave som skal utføres av studenter i grupper med vanligvis tre til fire deltakere. Oppgaven er den avsluttende delen av ingeniørutdanningen og skal være metode- og problemorientert.

Illustrasjonsbilde

Oppgaven tar utgangspunkt i en realistisk ingeniørutfordring, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet.

En bacheloroppgave som utføres av studenter fra forskjellige linjer/studieretninger er velegnet til å trene samarbeid og kommunikasjon på tvers av faggrenser.

Oppgaven blir vanligvis gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller en offentlig institusjon. Universitetet sørger for veiledning og påser at de faglige og metodeorienterte elementene blir ivaretatt.

Bacheloroppgaven er på 20 studiepoeng.

Eksempler på bacheloroppgaver:

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert: