HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MAPE1300 Mekanikk

Innledning

Klassisk mekanikk danner grunnlag for konstruksjon av alle maskintekniske komponenter. Dette kurset inneholder statikk og fasthetslære, det vil si hvordan man håndterer krefter på konstruksjoner og hvordan man utfører analyser og dimensjonering av dem.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan teorien som ligger til grunn for klassisk mekanikk
 • har forståelse for sammenhengen mellom belastninger og styrkeegenskapene til en konstruksjon
 • har kunnskap om krefter på plane konstruksjoner
 • har kunnskap om grafisk og analytisk analysemetode
 • har kunnskap om krefter på konstruksjoner satt sammen med ledd
 • har kunnskap om analyse av tau- og wiresystemer
 • har kunnskap om enkle plane fagverkskonstruksjoner
 • har kunnskap om friksjonskrefter
 • har kunnskap om tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler
 • har kunnskap om snittkrefter og normal, bøye og skjærspenninger
 • har kunnskap om knekking av staver

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre analyser og dimensjonere enkle konstruksjoner

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan utføre en strukturanalyse av enkle bjelkekonstruksjoner
 • kjenner arbeidsmetodikken ved gjennomføring av en strukturanalyse
 • kan planlegge og gjennomføre en strukturanalyse samt dokumentere arbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Ni av tolv individuelle øvinger. Antall sider: 20-100.
 • To godkjente laboratorierapporter. Antall sider: 2-20.

Vurdering/eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler til eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste), og F for ikke bestått.

Pensumliste

Bell, Kolbein (2015). Konstruksjonsmekanikk. Del I Likevektslære . Fagbokforlaget (294 sider)

Bell, Kolbein (2015). Konstruksjonsmekanikk. Del II Fasthetslære . Fagbokforlaget. Kap. 4, 5, 7 og 15 (120 sider)

Vollen, Øystein (2010). Mekanikk for ingeniører. Statikk og fasthetslære. Bekkestua: NKI-Forlaget. Kapittel 15 (18 sider)

Om emnet

Mechanics Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 10 stp. 1. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: