HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MAPE1400 Maskindeler

Innledning

Emnet maskindeler’ gir en grunnkompetanse i å gjennomføre enkle konstruksjons- og beregningsoppgaver av de fleste maskindelene som inngår i maskinkonstruksjoner. Faget dekker de vanligste maskindelene som brukes i industrien. Faget gir en god innføring i håndberegning av ulike maskindeler og delsystem. Enkle elementanalyser gjennomføres og sammenlignes med håndberegningene. 

Forkunnskapskrav

MAPE1300 Mekanikk og MAFE1000 Matematikk 1000.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • har teoretisk forståelse for beregningsunderlag og kunnskap om dimensjonering av skrueforbindelser, akslinger, rullelager, press- og krympeforbindelser, koplinger, gir, fjærer, sveiseforbindelser, reimdrift, og bremser
 • har grunnleggende forståelse for pasninger og toleranser
 • har grunnleggende kunnskap om utmattingsberegninger for uendelig levetid av maskindeler
 • har forståelse for de mest vanlige smøremekanismene

Ferdigheter

Studenten

 • har beregningserfaring nok til å kunne gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver fra skissestadiet til ferdige håndberegningsunderlag på maskindeler
 • kan styrkeberegne sveiser, akslinger skruer og skrueforbindelser, koplinger og bremser
 • kan gjøre enkle utmattingsberegninger mot uendelig levetid
 • kan levetidsberegne kule- og rullelager
 • kan sette toleranser på forskjellige pasninger
 • kan velge egnet smøremiddel for smøring av maskindelene

Generell kompetanse

Studenten

 • har en basisforståelse av konstruksjonsteknikk og kan gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver og forstå maskintegninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger med veiledning og prosjektarbeid.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 12 av 16 individuelle øvinger. Antall sider: 20-100.
 • Ett prosjekt i grupper av fire til seks studenter.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler til eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.  

Pensumliste

Tilgjengelige forelesningsnotater og utdrag av produktinformasjon på Fronterrommet.

Dahlvig, G., Christensen, S. & Strømsnes, G. (1991). Konstruksjonselementer. Ås: Yrkesopplæringen. ISBN 82-585-0700-1

Om emnet

Machine design Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 10 stp. 2. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: