HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MASK2300 Konstruksjonsmekanikk og elementanalyse

Innledning

Studentene lærer teorien som ligger til grunn for analyse og design av maskinkonstruksjoner. Studentene lærer å bruke et beregningsverktøy for analyse av rammekonstruksjoner og et beregningsverktøy for analyse og design av 2D og 3D mekaniske systemer. De lærer også hvordan regelverket EC3 brukes. Emnet bygger på MAPE1300 Mekanikk, MAFE1000 Matematikk 1000 og MAPE2000 Matematikk 2000.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Overlapp

Emnet overlapper 50 prosent med tidligere emne MATS2300 Konstruksjonsmekanikk og elementmetoder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene kan teorien som ligger til grunn for analyse og design av maskinkonstruksjoner.

Studentene har innsikt i og kan anvende følgende:

 • Matrisestatikk.
 • Elementmetoden.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke et 3-D modelleringsverktøy for design av en bærende rammekonstruksjon.
 • kan anvende et beregningsprogram for strukturanalyse og dimensjonere etter koden EC3
 • kan modellere et mekanisk system med 2D og 3D modeller ved bruk av et FEM verktøyet
 • kan utføre styrkeberegninger og beregninger i bruksgrensetilstand ved hjelp av FEM verktøy
 • kan utarbeide rapporter for presentasjon av analyseresultater.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre en design og utføre strukturanalyse av en bærende rammekonstruksjon
 • kan bygge opp modeller og utføre beregninger i et moderne 3D konstruksjonsverktøy
 • kjenner arbeidsmetodikken ved gjennomføring av en større engineering oppgave
 • kan samhandle og kommunisere med andre i en prosjektgruppe, og de kan dokumentere arbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Én prosjektoppgave i grupper. Tre til seks studenter per gruppe.
 • Fem individuelle øvinger. Antall sider: 10 - 100.

Vurdering/eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler til eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Utleverte øvinger.

Utleverte notater og kompendier.

Om emnet

Construction and Finite Element Analysis Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 10 stp. 4. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: