HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Realkompetanse ingeniør

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til de ulike ingeniørstudiene. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Dette gjelder for følgende studier:

Ingeniørfag - bygg

Ingeniørfag - data

Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi

Ingeniørfag - energi og miljø i bygg

Ingeniørfag - bioteknologi og kjemi

Ingeniørfag - maskin

Studiespesifikke krav

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis innen tekniske fagområder eller tilsvarende.
 • Det kreves matematikk (R1+R2) og  fysikk 1 eller tilsvarende.
 • Til Tre-terminsordning til ingeniørutdanning kreves det dokumentasjon av kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Generelle krav til realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Søkere må være  25 år eller eldre i søknadsåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må ha minimum  5 års relevant fulltids yrkespraksis , deltid kan regnes om til heltid. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.
 • Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.
  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres
  •  dersom undervisningen i sin helhet foregår på engelsk, eller
  • for søkere med 3-årig videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land.

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Publisert: Oppdatert: