HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Tre-terminsordning til ingeniørutdanning

Tre-terminsordning til ingeniørutdanning

Tre-terminsordningen er et tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk for opptak til ingeniørutdanning.

Om studiet

Gjennom denne ordningen kan du gjennomføre ingeniørutdanningen over tre år inkludert to sommerterminer.

Dette tilsvarer seks ukers sommerkurs før ordinær studiestart og seks uker påfølgende sommer (sommeren mellom første og andre studieår).

Du vil få et noe annet studieopplegg første studieår enn de øvrige ingeniørstudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter.

Les mer om innhold og organisering.

Studieopplegget 1. studieår:

  • 1. sommertermin (slutten av juni til medio august): Matematikk og Fysikk.
  • 1. høstsemester: Matematikk og Fysikk + 25 studiepoeng fra den ordinære ingeniørutdanningen.
  • 1. vårsemester: Matematikk + 30 studiepoeng fra den ordinære ingeniørutdanningen.
  • 2. sommertermin (slutten av juni til medio august): Matematikk I000 (5 studiepoeng) fra den ordinære ingeniørutdanningen.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i det faglige opplegget.

Fra og med 2. studieår følges fagplan for den ordinære ingeniørutdanningen.

Ved tre-terminsordningen kan du velge mellom studieprogrammene i ingeniørfag: data, maskin, elektronikk og informasjonsteknologi, energi og miljø i bygg og bioteknologi og kjemi.

Det er ikke mulig å velge ingeniørfag – bygg grunnet høyt antall kvalifiserte søkere gjennom Samordnet opptak.

Tre-terminsordningen vil gi en spesielt stor arbeidsbelastning det første året – belønningen er at du kan følge samme studieprogresjon som de øvrige ingeniørstudentene.

Forkurs til ingeniørutdanning kan være et alternativ for deg som vil kvalifisere deg til ingeniørutdanning og søke på bachelorstudium i ingeniørfag gjennom Samordnet opptak.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april

Poenggrense ved siste opptak

Bioteknologi og kjemi: ordinær kvote: 40,9 / kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte
Data: 57 / 47,2
Elektronikk og informasjonsteknologi: 49 / 36,5
Energi og miljø i bygg: 45,8 / alle kvalifiserte
Maskin: 41,7 / alle kvalifiserte

Opptakskrav

Generell  studiekompetanse /  realkompetanse

Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene:

  • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003).

Søk med studiekode

215 1130

Studieinformasjon

Fakta

Tre-terminsordning til ingeniørutdanning Juni 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 115

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Tulpesh Patel
Administrativ:  Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Tre-terminsordningen er et tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men mangler nødvendig matematikk R1 og R2 og/eller Fysikk 1 (matematikk 3MX / 3MN og/eller fysikk 2FY) for opptak til ingeniørutdanning.

Les mer om jobbmuligheter

Du kan spare inn et helt studieår i forhold til å ta realfagene på forkurset.

Les om karrieremuligheter i omtale av bachelorstudiene i ingeniørfag - data, elektronikk og informasjonsteknologi, energi og miljø i bygg og bioteknologi og kjemi.

Lukk
Portrett Sara Khan
Publisert: Oppdatert: