HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design, arkitektur og kommunikasjon

Arkitektur og rom

Arkitektur og rom skal belyse hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om arkitektur, rom og interiør. Fokus vil også være på å utvikle forståelse for de prosesser som ligger i utviklingen av bygninger i det offentlige rom.

Arkitektur og rom er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. På studiet vil studentene lære å planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt – med arbeidstegninger og modeller. De vil også lære å bruke digitale verktøy til visualisering av ulike prosjekter innen arkitektur. I løpet av studiet skal studentene lære å analysere og utvikle eget undervisningsmateriell innen arkitektur og rom.

Les mer om innhold og organisering.

Videre skal studentene kunne utveksle synspunkter og bidra til problematisering av arkitektur og rom knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltemner på 15 studiepoeng, og man søker opptak til ett emne (15 studiepoeng) av gangen:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling 
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon 
  • Foto og grafikk 

Målgruppe

Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september. 

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om nok deltakere.

Opptakskrav

Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng, innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

Studieinformasjon

Fakta

Arkitektur og rom Våren 2020 15 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Materiellavgift kommer i tillegg. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Publisert: Oppdatert: