HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arkitektur og samfunn

- et kurs med utgangspunkt i læreplanen for det valgfrie programfaget arkitektur og samfunn i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur i videregående skole.

Om kurset

Kursdagene vil være delt inn i to bolker. Den ene vil omhandle teori, idéutvikling og modellbygging, den andre digital 3D-modellering i SketchUp Make. 

Den første delen av kurset vil ha en innledning om læreplanen samt analyse av formål, hovedområder og kompetansemålene. Analysen vil foregå i grupper og i dialog med kursholder. Det vil bli lagt vekt på å dele synspunkt og idéer. Videre vil kursdeltagerne få en innføring i aktuell teori og tips om ressurser, før de får en konkret oppgave med vekt på idéutvikling og modellbygging.

Kurset omfatter også praktisk arbeid med en arkitekturmodell som vil danne grunnlag for videre arbeid i SketchUp, i del to av kurset. 

Den andre delen av kurset er en workshop som omhandler grunnleggende innføring i enkel digital 3D-modellering med SketchUp Make, uten krav til forkunnskaper, men med noe bratt læringskurve. Gjennom en oppgave basert på kursets teoretiske og praktiske del, jobber vi med ulike verktøy og viktige funksjoner i programmet. 

Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er lærere som skal undervise i det valgfrie programfaget arkitektur og samfunn i videregående skole. Kurset er også aktuelt for andre interesserte som ønsker en innføring i arbeid med idéutvikling, modellbygging og SketchUp Make.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Påmeldingsfrist er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest to uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere, da vi er avhengig av å dekke våre kostnader til kurset. Deltakerne vil motta informasjon per e-post to uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.

Fakta

Arkitektur og samfunn Ta kontakt 0 stp. 3 kursdager Pilestredet, Oslo Norsk Ta kontakt
Publisert: Oppdatert: