HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Billedterapi

Billedterapi

En sentral tanke innen billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til å gi tanker og følelser et visuelt uttrykk.

Om studiet

Billedspråket uttrykker ofte noe annet enn ord, og fungerer som et kommunikasjonsmiddel som kan gi økt innsikt og føre til nødvendig endring. Billedterapi omfatter både en forståelse av kreative uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

Billedterapi benyttes i dag i behandling av de fleste psykiske lidelser, i arbeid med barn og unge, aldersdemente, rusmisbrukere, fremmedspråklige, krigs- og torturofre, og i økende grad som ledd i behandling av somatiske lidelser.  I tillegg har billedterapi vist seg å ha verdi ved behandling av sorg og kriser og begynnende utbrenthet.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennom studiet skal studentene utvikle nødvendige kvalifikasjoner for å kunne planlegge, begrunne, lede og vurdere billedterapeutiske prosesser med ulike målgrupper. Studiet gir et teoretisk og praktisk fundament for utøvelse av billedterapi, og er en videreutdanning som skal gi grunnlag for bruk av billedterapeutiske arbeidsformer som supplement i de yrkene studentene allerede er utdannet for.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april 2019

Opptakskrav

  • Bestått 3-årig grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå som lærer, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut (eller relevant embetseksamen/mastergrad, for eksempel cand. psykol., cand. ped., cand. spes.ped.).
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet grunnutdanning. Eldre 2-årige grunnutdanninger innen nevnte fagfelt som i dag er 3-årige, kvalifiserer for opptak. Med relevant yrkespraksis menes arbeid med pasienter, klienter, elever eller brukere.
  • Billedoppgave, se under:

Vurdering av billedoppgave med skriftlig refleksjon inngår i opptaksgrunnlaget. Oppgaven vedlegges søknaden. For å få tilbud om studieplass må oppgaven være vurdert til godkjent. Billedoppgaven med skriftlig refleksjon vurderes ikke på grunnlag av tekniske tegneferdigheter.

Oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

  • refleksjon over hvordan samspill og dialog med bildet under den skapende prosessen kan ha terapeutisk verdi for den som lager bildet;
  • refleksjon over tanker og følelser rundt enkeltelementer som farger, former og billeduttrykket som helhet;
  • refleksjon over hvordan valg og bruk av materialer førte til det ferdige billeduttrykket;
  • søkerens tanker om hvordan hun/han vil anvende billedterapi knyttet opp mot sin tidligere grunnutdanning.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i billedterapi Høsten 2019 (NB: Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.) 60 stp. 2 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Eventuell materiellavgift kommer i tillegg. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Astri Ziesler

Administrativ: Kontaktskjema

til billedterapi-jobbmuligheter-web
Billedterapi - hånd og palett
Publisert: Oppdatert: