HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Design og arkitektur

Kurset gir en innføring i læreplanen i design og arkitektur i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur i videregående skole.

Om kurset

Kurset omfatter arbeid med ulike fagområder knyttet til kompetansemålene i læreplanen i design og arkitektur. Kursdeltakerne vil blant annet få innføring i og arbeide med kreativ idéutvikling, designprosess, planprosess for bygg og modellbygging, samt arbeidsformer og metoder i tråd med hvordan designere og arkitekter jobber.

Kurset vil omhandle følgende hovedområder:

Les mer om innhold og organisering.

Design

Å designe handler om å planlegge, eksperimentere og arbeide seg frem til et ferdig resultat. Det handler om å gi form til nye produkter eller å gi ny form til allerede eksisterende produkter. Ordet design brukes både om prosessen, faget og det ferdige produktet. Vi vil i dette kurset arbeide med designprosessen, med fokus på bl.a. brukerorientering og breddeforståelse av design. 

Arkitektur

Utgangspunktet vil være arkitektur som estetisk disiplin, med gjennomgang av eksempler på samtidsarkitektur egnet som eksempelmateriale i ulike undervisningsopplegg. I tilknytning til dette vil vi se på idéutviklingsprosesser og innfallsvinkler, samt gjennomgå en generell planprosess for bygg.

Kurset vil ha en praktisk del, hvor arbeid med modellbygging står sentralt. Vi tar utgangspunkt i et skissert undervisningsopplegg for elever, hvor estetiske problemstillinger, arkitekturhistorie, materialvalg og teknisk gjennomføring er komponenter. Vi gjennomgår ulike eksempler på metodikk som kan brukes i en idéutviklingsfase innen arkitektur, og arbeider med egen modell. Undervisningsopplegget vil på denne måten bli gjenstand for diskusjon og videreutvikling, og kunne brukes direkte i undervisningssammenheng.

Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er hovedsakelig lærere i videregående skole som jobber innenfor utdanningsprogrammet for kunst, design og arkitektur. Kurset er også relevant for lærere i grunnskolen og andre med interesse for design og arkitektur. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Påmeldingsfrist er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest to uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere, da vi er avhengig av å dekke våre kostnader til kurset. Deltakerne vil motta informasjon per e-post to uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.

Fakta

Design og arkitektur Ta kontakt. 0 stp. 3 kursdager Pilestredet, Oslo Norsk Ta kontakt.
Publisert: Oppdatert: