HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og redesign - dekonstruksjon

Design og idéutvikling

Design og idéutvikling omhandler hvordan man gjennom arbeid med design kan utvikle kreativitet og skape fornyelse innen ulike gjenstander eller produkter.

Om studiet

Design og idéutvikling er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Det fokuseres på prosessen fra å registrere et behov, analysere marked og målgruppe, formulere kriterier, velge ulike metoder for idéutvikling, til selve formgivingen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon.

Les mer om innhold og organisering.

På studiet vil studentene lære å bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel tegne- og presentasjonsteknikker. Studentene vil lære om metoder for utvikling av innovative designløsninger. Studentene vil også få kunnskap om designregistrering og patentbeskyttelse og fremgangsmåten for søknad om registrering/patent. Videre skal studentene kunne bidra til problematisering av design knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltemner på 15 studiepoeng, og man søker opptak til ett emne (15 studiepoeng) av gangen:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

Målgruppe

Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om nok deltakere. 

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng, innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering. 

Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

Studieinformasjon

Fakta

Design og idéutvikling Høsten 2018. Emnet tilbys neste gang høsten 2020. 15 stp. 1 semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Materiellavgift kommer i tillegg. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Birthe Duesund Nilsen 155x155

Birthe Duesund Nilsen synes det er inspirerende å lære mer om fagområdet sitt, og har blant annet utviklet en undervisningsressurs i design og redesign som eksamensoppgave.

Publisert: Oppdatert: