HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi

Elektronikk og tekstil i kunst og håndverk

Hvordan kombinere tekstile teknikker og uttrykk med smart teknologi og elektronikk?

Om kurset

Kurset gir deg unike praktisk-estetiske og tekniske erfaringer, materialkunnskap og ressurser som du kan bruke i egen kunstnerisk praksis og undervisning. Alt du skaper i løpet av kurset, samles slik at du ved endt kurs får med deg en portefølje med arbeider.

På kurset introduseres deltakerne for feltet smarte tekstiler/e-tekstiler, og det skal jobbes med integrering av elektronikk i tekstiler innen design og kunst. Deltakerne vil arbeide med praktiske og estetiske metoder i smarte tekstiler/e-tekstiler, med å undersøke materialer, lys, lyd, sensorisk interaksjon, designe konsepter, programmere elektronikk med mikrokontrolleren Arduino (  www.arduino.cc), lysdioder og sensorer.

Det vil bli jobbet med alle ledd som inngår i en designprosess, som idéfase, bearbeiding av idéer, utprøvinger og vurdering av materialer, estetikk og funksjon, samt ferdigstilling av en enklere romslig installasjon eller designprototype.

Kurset omhandler utprøving av ulike materialer, teknikker og prosesser innen smarte tekstiler/e-tekstiler. Materialprøver, metoder og prototyper vil samles i en felles portefølje med målet om å kunne brukes i en egen undervisning, eksempelvis i kunst og håndverk, design og redesign og teknologi i praksis, og til videre arbeid med smarte tekstiler/e-tekstiler. Kurset er også relevant for undervisning i videregående skole innen studiespesialisering formgivingsfag og design og håndverk. 

Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning. 

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Kurset er særlig rettet mot lærere i kunst og håndverk på ungdomstrinnet, og lærere i design og håndverk og kunst, design og arkitektur i videregående skole.  

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Påmeldingsfrist er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest to uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften. 

Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere, da vi er avhengig av å dekke våre kostnader til kurset. Deltakerne vil motta informasjon per e-post to uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

Opptakskrav

Du trenger ingen forkunnskaper innen elektronikk og teknikk, men vi oppmuntrer deg til å ta med en prosjektidé med noe du ønsker å prøve ut. 

Fakta

Elektronikk og tekstil i kunst og håndverk Ta kontakt. 0 stp. 3 studiedager HiOA Norsk Ta kontakt.
Publisert: Oppdatert: