HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning og coaching

Fortelling som metode i voksenopplæring

Kurset vil se nærmere på bruk av muntlig fortelling i forbindelse med inkludering og språkopplæring.

Om kurset

Kurset er et resultat av forsknings- og utviklingsarbeid som er gjort i EU-prosjektet Sheherazade ved Institutt for estetiske fag. Dette er et Grundtvig Multilateral Prosjekt som ønsker å innføre muntlig fortelling og bruk av fortellerteknikker som en undervisningsstrategi og et pedagogisk verktøy i formell og uformell voksenopplæring.

Kurset vil se nærmere på bruk av muntlig fortelling i forbindelse med inkludering og språkopplæring. Det vil bli fokusert på utvikling av kommunikasjonsferdigheter, språkferdigheter og uttrykksevner, utvikling av fantasi og kreativitet, bevisstgjøring rundt egen bakgrunn og forbedring av interkulturell forståelse gjennom fortelling for kulturell kompetanse.

Tema

I løpet av kursdagen vil vi gå igjennom temaer som:

  • Det kreative og kunstneriske: Skap din egen historie og skape indre bilder.
  • Det sosiale: Lære å lytte, lære å kommunisere, uttrykke individuell og/eller kulturell identitet.
  • Det emosjonelle: Skape fellesskap i en gruppe, uttrykke følelser, håp, drømmer.
  • Det kulturelle: Få kjennskap til din og andres kultur.

Kurset vil bestå i

  • Formidling av funn og teori fra EU-prosjektet.
  • Praktiske øvelser og metoder med tanke på bruk i gitte situasjoner/settinger og forklaringer rundt hvorfor disse egner seg i ulike situasjoner og hva slik og slike øvelser fremmer.
  • Diskusjon og erfaringsutveksling.

Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er lærerstudenter, de som underviser i voksenopplæring, sosialarbeidere m.fl. En annen målgruppe er fortellere som ønsker å jobbe med den pedagogiske verdien og potensialet i sin kunstform.

Sheherazade søker å bidra til økt bevissthet rundt potensialet ved bruk av muntlig fortelling som et pedagogisk verktøy og å utvikle nye metoder og nytt innhold gjennom bruk av fortellinger og muntlig fortelling i voksenopplæring. De endelige målgruppene for Sheherazade er voksne elever i ulike sosiale og kulturelle kontekster som ufaglærte, vanskeligstilte og marginaliserte borgere, nye medborgere og migranter og de som ønsker å lære et nytt språk.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ta kontakt.

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.

Fakta

Fortelling som metode i voksenopplæring Ta kontakt. 0 stp. 1 studiedag HiOA Norsk Ta kontakt.
Publisert: Oppdatert: