HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Klasserommet i din hule hånd

– et kurs om kroppsspråk, stemmebruk og formidling.

Om kurset

Kroppen og stemmen er det viktigste og det meste nærliggende redskapet en lærer har til rådighet både i formidlingssituasjonene og til å styre hva som skjer i klasserommet. Ved bevisst bruk av kroppsspråk, plassering, blikk og stemmebruk kan læreren tilegne seg mer autoritet uten å bli autoritær og få mer kontroll uten å bli kontrollerende.

Aktiv bruk av stemmen skaper oppmerksomhet og variasjon i undervisningen og formidlingen.

Les mer om innhold og organisering.

Kurset gir en enkel innføring i hvordan vi leser hverandres kropper, stemmer og plassering og hvordan lærere kan bruke dette i klasserommet. Kurset er basert på teaterimprovisasjonsteknikker som aktivt tar i bruk relasjons- og statusarbeid, teknikker for stemmebruk og lek som utgangspunkt for organisering. Kursdeltakerne er aktivt deltakende og jobber i små og store grupper for å undersøke og oppdage hvordan de selv kan bruke ulike teknikker.

Hva gir kurset innføring i?

  • Hvordan bruke lek for å organisere, strukturere og sette regler for klasserommet.
  • Hvordan bruke stemmen for å gi deg selv tyngde, autoritet og trygghet på en sunn og god måte.
  • Hvordan bruke og plassere kroppen for å få bedre oversikt, mer kontroll og gi tydelige signaler til elevene om ønsket oppførsel.
  • Hvordan virker kroppsspråk og stemmebruk i relasjonsbygging med elevene.
  • Hvordan bruke stemmen for å skape mer variasjon, oppmerksomhet og fokus i formidlingen.

Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er, skal bli eller har vært lærere, uansett trinn. Kurset passer for alle som ønsker å bli enda bedre til å bruke instrumentet sitt; kroppen og stemmen i det viktige arbeidet med å skape trygghet, forutsigbarhet og god ledelse i klasserommet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest to uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere, da vi er avhengig av å dekke våre kostnader til kurset. Deltakerne vil motta informasjon per e-post to uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.

Fakta

Klasserommet i din hule hånd Ta kontakt. 0 stp. 3 dager, deltid OsloMet Norsk Ta kontakt.
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Jobbmuligheter

Kurset passer for alle som er, skal bli eller har vært lærere, uansett trinn.

Les mer om jobbmuligheter

Kurset passer for alle som ønsker å bli enda bedre til å bruke instrumentet sitt; kroppen og stemmen i det viktige arbeidet med å skape trygghet, forutsigbarhet og god ledelse i klasserommet.

Lukk
Publisert: Oppdatert: