HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Klasserommet i din hule hånd

- et kurs om kroppsspråk, stemmebruk og formidling.

Om kurset

Kroppen og stemmen er det viktigste og det meste nærliggende redskapet en lærer har til rådighet både i formidlingssituasjonene og til å styre hva som skjer i klasserommet. Ved bevisst bruk av kroppsspråk, plassering, blikk og stemmebruk kan læreren tilegne seg mer autoritet uten å bli autoritær og få mer kontroll uten å bli kontrollerende.

Aktiv bruk av stemmen skaper oppmerksomhet og variasjon i undervisningen og formidlingen.

Kurset gir en enkel innføring i hvordan vi leser hverandres kropper, stemmer og plassering og hvordan lærere kan bruke dette i klasserommet. Kurset er basert på teaterimprovisasjonsteknikker som aktivt tar i bruk relasjons- og statusarbeid, teknikker for stemmebruk og lek som utgangspunkt for organisering. Kursdeltakerne er aktivt deltakende og jobber i små og store grupper for å undersøke og oppdage hvordan de selv kan bruke ulike teknikker.

Hva gir kurset innføring i?

  • Hvordan bruke lek for å organisere, strukturere og sette regler for klasserommet.
  • Hvordan bruke stemmen for å gi deg selv tyngde, autoritet og trygghet på en sunn og god måte.
  • Hvordan bruke og plassere kroppen for å få bedre oversikt, mer kontroll og gi tydelige signaler til elevene om ønsket oppførsel.
  • Hvordan virker kroppsspråk og stemmebruk i relasjonsbygging med elevene.
  • Hvordan bruke stemmen for å skape mer variasjon, oppmerksomhet og fokus i formidlingen.

Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er, skal bli eller har vært lærere, uansett trinn. Kurset passer for alle som ønsker å bli enda bedre til å bruke instrumentet sitt; kroppen og stemmen i det viktige arbeidet med å skape trygghet, forutsigbarhet og god ledelse i klasserommet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest to uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere, da vi er avhengig av å dekke våre kostnader til kurset. Deltakerne vil motta informasjon per e-post to uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.

Fakta

Klasserommet i din hule hånd Ta kontakt. 0 stp. 3 dager, deltid HiOA Norsk Ta kontakt.
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Jobbmuligheter

Kurset passer for alle som er, skal bli eller har vært lærere, uansett trinn.

Les mer om jobbmuligheter

Kurset passer for alle som ønsker å bli enda bedre til å bruke instrumentet sitt; kroppen og stemmen i det viktige arbeidet med å skape trygghet, forutsigbarhet og god ledelse i klasserommet.

Lukk
Publisert: Oppdatert: