meny
søk
English
Praktisk-pedagogisk utdanning i formgiving, kunst og håndverk

PPU i design, kunst og håndverk

Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger.

Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Om studiet

Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 studiepoeng) og fagdidaktikk (30 studiepoeng).

Faglærere i design, kunst og håndverk bruker form og farge i undervisningen, for å gi barn og unge en mulighet til å utvikle skaperevner og estetisk sans. Faglæreren tar i bruk ulike materialer, redskaper og teknikker slik at elevene lærer om sammenhenger mellom materialer, tradisjon og kultur gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Det er også en viktig oppgave for faglæreren å formidle kunstopplevelser og mote med arkitektur og håndverk som uttrykk for tidsepoker og samfunnsforhold.

Praksisopplæring

Nærhet til læreryrket er viktig, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Det er til sammen tolv ukers praksisopplæring. Praksisopplæringen foregår i grunnskolen og videregående skole med veiledning av utdanningens øvingslærere.

Informasjon om deltidsstudiet

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. mars 2018 for heltidsstudiet

(NB: Deltidsstudiet har bare opptak annet hver år. Neste søknadsfrist er 1. mars 2019)

Opptakskrav

Se opptakskrav under "Søk opptak".

Motivasjonstekst

Søkere skal sende inn en tekst (maks to A4 sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål:

  • Hva er din bakgrunn?
  • Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse?
  • Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?
  • Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

Studiets innhold oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk (PPUFKH) har noen felles emner med Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon (PPUDTK). Disse blir undervist som fellesemner. Eksamen i Pedagogikk I må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i Pedagogikk II. Eksamen i Fagdidaktikk i design, kunst og håndverk I må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i Fagdidaktikk i design, kunst og håndverk II.

Studieinformasjon

Fakta

Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk Høsten 60 1 år heltid eller 2 år deltid Pilestredet Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan. Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Elisabeth Schjønsby

bilde ovenfra av et bygg i Pilestredet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lærerarbeid, undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen og i formgivingsfag i videregående opplæring.

Les mer om jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig / pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring og kunst- og kulturskoler. Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfanget av den kunstfaglige utdanningen som lærerutdanningen bygger på.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får ikke uten videre undervisningskompetanse for skoleverket. For tilsetting i undervisning i grunnskolen (5.-10. klassetrinn) og videregående skole kreves enten bestått allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning eller universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning (jfr. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).

Faglærere i design, kunst og håndverk arbeider vanligvis i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole og voksenopplæring. Gjennom undervisningen skal faglæreren bidra til at elevene utvikler ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans. Det er viktig at faglæreren mestrer forskjellige teknikker og arbeidsmåter og at hun eller han kan gi elevene tillit til egne evner og muligheter. I videregående opplæring med formgiving som studieretningsfag, arbeides det med et bredt utvalg av teknikker og materialer som grunnlag for yrker der form og farge er viktige elementer.

Lukk
Publisert: Oppdatert: