HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon

PPU i drama- og teaterkommunikasjon

Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger.

Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Om studiet

Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 studiepoeng) og fagdidaktikk (30 studiepoeng).

PPU i drama- og teaterkommunikasjon retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole, videregående skole, kulturskole, museer, folkehøyskole elle andre formidlings og undervisningsarenaer. Du lærer blant annet å planlegge, gjennomføre, tilpasse og reflektere over skapende dramapedagogiske undervisningsprosesser og teaterproduksjoner med barn, ungdom og voksne. Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner, teaterforestillinger, drama, film, video etc.

Les mer om innhold og organisering.

Praksisopplæring

Nærhet til læreryrket er viktig og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Det er til sammen 12 ukers praksisopplæring. Praksisopplæringen foregår primært i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole med veiledning av utdanningens øvingslærere.

Informasjon om deltidsstudiet

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

(NB: Deltidsstudiet har bare opptak annet hver år. Neste søknadsfrist er 1. mars / 15. april 2019)

Opptakskrav

Se opptakskrav under "Søk opptak".

Studieinformasjon

Fakta

Praktisk-pedagogisk utdanning i drama- og teaterkommunikasjon Høsten 60 stp. 1 år heltid eller 2 år deltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Administrativ: Kontaktskjema

Faglig: Stine Ellinggard

Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Faglærere i drama og teaterkommunikasjon arbeider vanligvis i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, voksenopplæring, kulturskoler eller innen amatørteaterbevegelsen. Drama og teaterkommunikasjon er både et kunstfag, en arbeidsform og et kommunikasjonsfag. Gjennom undervisning skal faglæreren bidra til at elevene utvikler hele personligheten og den teaterfaglige kompetansen. Det er viktig at faglæreren har bred dramafaglig og teaterfaglig kompetanse og mestrer forskjellige teknikker og arbeidsmåter, og at han eller hun kan gi elevene tillit til egne evner og muligheter.

Les mer om jobbmuligheter

PPU i drama- og teaterkommunikasjon retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole og videregående skole i tråd med de til enhver tid gjeldende læreplanverk og andre arenaer som kulturskoler, folkehøgskoler og museer.

Lukk
Publisert: Oppdatert: